Playlisty Akce
Reklama

In Da Club - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Go, go, go, go, go, go
Go, shorty
It's your birthday
We gon' party like it's your birthday
We gon' sip Bacardi like it's your birthday
And you know we don't give a fuck
cause it's not your birthday!
Jdeme, jedeme, jedeme, jdeme, jdeme
Jdeme, krátce
Jsou to tvé narozeniny
Budeme pařit, jako bys měla narozeniny
Budeme upíjet Bacardi, jako bys měla narozeniny
A víš, že nás nesere
Že nemáš narozeniny!
You can find me in the club, bottle full of bub
Look mami i got the X ,if you into takin drugs
Im into havin sex i aint into makin love
So come give me a hug if you into getting rubbed
You can find me in the club, bottle full of bub
Look mami i got the X ,if you into takin drugs
Im into havin sex i aint into makin love
So come give me a hug if you into getting rubbed
Můžeš mě najít v klubu, flaška je plná, kámo
Podívej, mami, mám X, pokud bereš drogy
Mám sex, nemiluji se
Tak mě pojď obejmout, pokud tě nikdo netře
Můžeš mě najít v klubu, flaška je plná, kámo
Podívej, mami, mám X, pokud bereš drogy
Mám sex, nemiluji se
Tak mě pojď obejmout, pokud tě nikdo netře
When I pull out up front, you see the Benz on dubs
When I roll 20 deep, it's 20 knives in the club
Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love
When you sell like Eminem, and the hoes they wanna fuck
But homie ain't nothing change hoes down, G's up
I see Xzibit in the Cut that nigga roll that weed up
If you watch how I move you'll mistake me for a playa or pimp
Been hit wit a few shells but I dont walk wit a limp(Im ight)
In the hood, In L.A, they saying "50 you hot"
They like me, I want them to love me like they love 'Pac
But holla in New York them niggas'll tell ya im loco
And the plan is to put the rap game in a choke hold
I'm full of focused man, my money on my mind
I got a mill out the deal and I'm still on the grind
Now shorty said she feeling my style, she feeling my flow
Her girlfriend wanna get bi and they ready to go
Když tě táhnu dopředu, vidíš Benz
Když se valím 20 hluboko, je to 20 nožů v klubu
Negři slyšeli, že šukám Dre, teď mi ukazují lásku
Když prodáváš jako Eminem a děvky chtějí šukat
Ale kamarádi za nic nemění šlapky, G je nahoře
Vidím Xzibit v Cutu, ten negr balí trávu
Pokud sleduješ, jak se hýbu, tak si mě pleteš s hráčem nebo pasákem
Zasáhl jsem pár škeblí, ale nechci kulhat (jsem v pořádku)
V partě, v LA, říkají "50, jsi hot"
Mají mě rádi, chci, aby mě milovali jako milují Paca
Ale v New Yorku ty negři říkají, že jsem blázen
A plán je dát rapovou hru do sytiče
Jsem plně soustředěný člověk, mé peníze mám na mysli
Vyřešil jsem dohodu a já jsem stále na tahu
Teď krátce říkám, že cítí můj styl, cítí můj flow
Její přítelkyně chce trošku získat a jsou připraveny jít
You can find me in the club, bottle full of bub
Look mami i got the X ,if you into takin drugs
Im into havin sex i aint into makin love
So come give me a hug if you into getting rubbed
You can find me in the club, bottle full of bub
Look mami i got the X ,if you into takin drugs
Im into havin sex i aint into makin love
So come give me a hug if you into getting rubbed
Můžeš mě najít v klubu, flaška je plná, kámo
Podívej, mami, mám X, pokud bereš drogy
Mám sex, nemiluji se
Tak mě pojď obejmout, pokud tě nikdo netře
Můžeš mě najít v klubu, flaška je plná, kámo
Podívej, mami, mám X, pokud bereš drogy
Mám sex, nemiluji se
Tak mě pojď obejmout, pokud tě nikdo netře
My flow, my show brought me the doe
That bought me all my fancy things
My crib, my cars, my clothes, my jewels
Look nigga i done came up and i ain't change.
Má flow, má show mi přinesla laň
Která mi koupila pěkný věci
Můj betlém, moje auta, moje oblečení, moje šperky
Podívej, negře, došel jsem a neměním se
And you should love it, way more then you hate it
Nigga you mad? I thought that you'd be happy I made it
I'm that cat by the bar toasting to the good life
You that faggot ass nigga trying to pull me back right?
When my jaws get to bumpin in the club it's on
I wink my eye at you bitch, if she smiles she gone
If the roof on fire, let the motherfucker burn
If you talking bout money homie, I ain't concerned
I'm a tell you what Banks told me cause go 'head switch the style up
If the niggas hate then let 'em hate
and watch the money pile up
Or we go upside they head wit a bottle of bub
They know where we fuckin' be
A měla bys to milovat, víc než to nenávidíš
Negře, jsi šílenej? Myslel jsem, že bys s tím měl být šťastný
Jsem tahle kočka na baru připíjící na dobrý život
Ty jsi ten teplouč snažící se mě zahnat, že?
Když moje čelisti narazí v klubu, je to zapnuté
Mrkám na tebe, mrcho, pokud se směje, je pryč
Pokud je střecha v ohni, ať ten sráč shoří
Pokud mluvíš o penězích, kámo, nemám obavy
Říkám ti, že Bank mi řekl, protože jdi přímo k výměně stylu
Pokud to ti negři nenávidí, pak je nech nenávidět a sleduj, jak hromadím prachy
Nebo jdi ven, mají hlavu plnou flašky
Ví, že kde kurva jsme
You can find me in the club, bottle full of bub
Look mami i got the X ,if you into takin drugs
Im into havin sex i aint into makin love
So come give me a hug if you into getting rubbed
You can find me in the club, bottle full of bub
Look mami i got the X ,if you into takin drugs
Im into havin sex i aint into makin love
So come give me a hug if you into getting rubbed
Můžeš mě najít v klubu, flaška je plná, kámo
Podívej, mami, mám X, pokud bereš drogy
Mám sex, nemiluji se
Tak mě pojď obejmout, pokud tě nikdo netře
Můžeš mě najít v klubu, flaška je plná, kámo
Podívej, mami, mám X, pokud bereš drogy
Mám sex, nemiluji se
Tak mě pojď obejmout, pokud tě nikdo netře
Don't try to act like you ain't know where we been either nigga, but i lo chupe a junior yeah
In the club all the time nigga, its about to pop off nigga
G-Unit
Nesnaž se dělat, že nevíš, kde jsme byli, ale jsem junior, yeah
V klubu po celou dobu, negře, je to o odzátkování
G-Unit

Text přidala danulka

Video přidal Thom-senpai

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Get Rich or Die Tryin'

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.