Kecárna Playlisty
Reklama

The Voice - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I hear your voice on the wind
And I hear you call out my name.
Já slyším tvůj hlas ve větru
A slyším tě volat mé jméno
Listen my child you say to me
I am The Voice of your history
Be not afraid - come follow me
Answer my call and I'll set you free.
Poslouchej, mé dítě, říkáš mi
Já jsem hlas tvé minulosti
Neboj se, následuj mě
Odpověz na mé volání, a já tě osvobodím.
I am The Voice in the wind and the pouring rain
I am The Voice of your hunger and pain
I am The Voice that always is calling you
I am The Voice and I will remain
Jsem hlas ve větru a lijáku
Jsem hlas tvého hladu a bolesti
Jsem hlas, který tě vždycky volá
Jsem hlas a budu jím i nadále
I am The Voice in the fields when the Summer's gone
The dance of the leaves when the Autumn winds blow
Never do I sleep throughout all the cold Winter long
I am the force that in Springtime will grow
Jsem hlas na polích, když léto končí
Tanec listí, když podzimní větry vanou
Nikdy nespím za dlouhé studené zimy
Jsem síla, která na jaře bude růst
I am The Voice of the Past that will always be
Filled with my sorrows and blood in my fields
I am The Voice of the Future
Bring me your peace, bring me your peace
and my wounds they will heal
Jsem hlas minulosti, který vždy bude
Naplněn mým zármutkem a krví v mých polích
Jsem hlas budoucnosti
Přines mi svůj klid, přines mi svůj klid
a moje rány se zahojí
I am The Voice in the wind and the pouring rain
I am The Voice of your hunger and pain
I am The Voice that always is calling you
I am The Voice
Jsem hlas ve větru a lijáku
Jsem hlas tvého hladu a bolesti
Jsem hlas, který tě vždycky volá
Jsem hlas
I am The Voice of the Past that will always be
I am The Voice of your hunger and pain
I am The Voice of the Future
I am The Voice, I am The Voice
Jsem hlas minulosti, který vždy bude
Jsem hlas tvého hladu a bolesti
Jsem hlas budoucnosti
Jsem hlas, jsem hlas
I am The Voice, I am The Voice Jsem hlas, Jsem hlas

Text přidala normita12

Videa přidali fancy, viking3

Překlad přidala devrena

Překlad opravila EileenCZ

Je zde něco špatně?
Reklama

Emerald Musical Gems

Reklama

Celtic Woman texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.