Playlisty Akce
Reklama

Working Girls - text, překlad

playlist Playlist
Working girls don't stand a chance
Typing pools are full deadly fish
Office Romeos believe
Dictation is the statutory dish
Dívky noci nemají šanci
Pisatelské rybníčky jsou plné smrtelných ryb
Kancelářské Romeo věří že
Diktát je zákonný pokrm
Do they want you for your body
When you wanna use your mind
Every day it's hustle hustle
But you're not the pushy kind
Chtějí tě kvůli tvému tělu
Když chceš používat svou mysl
Každý den je to boj boj
Ale ty nejsi dotěrná
You worry and wonder when he calls you at five
You've got to work late will you get out alive
You know what he's after it's always the same
And soon you'll be playing the cat and mouse game
Děláš si starosti a divíš se, když ti v pět zavolá
Musíš pracovat dlouho do noci, dostaneš se z toho živá
Víš, po čem jde, je to vždycky stejné
A brzy si budeš hrát na kočku a myš
Working girls they dress to kill
Posing for some glossy magazine
You know the flashman wants an exposure
But your momma says you gotta keep it clean
Dívky noci se oblékají, aby udeřily
Pózují pro lesklý časopis
Víš, že fotograf chce aby ses odhalila
Ale tvoje máma říká, že musíš být slušná
Still you're selling with your body
And the camera never lies
Every shot is more revealing
As your inhibitions die
Přesto prodáváš své tělo
A kamera nikdy nelže
Každý záběr je více odhalující
Čím více tvé zábrany odumírají
He asks you to stay but you want to decline
He leers as he opens another bottle of wine
Don't want to offend him your ticket to fame
So you play by the rules
It's a cat and mouse game
Požádá tě, abys zůstala, ale ty chceš odmítnout
Otevírá další láhev vína a dívá se na tebe.
Nechceš ho urazit, je to tvoje vstupenka ke slávě
Takže hraješ podle pravidel
Je to hra na kočku a myš
Working girls are lost in dreams
Buried in a paperback romance
Why don't you wake up to reality
And watch those fingers at the office dance
Dívky noci se ztrácejí ve snech
Pohřbené v papírovém románku
Proč se neprobudíš do reality
A nepodíváš se, jak ti čůráci v kanceláři tančí
When you're struggling with your figures
Is he studying your form?
There's a silence in the boardroom
It's the calm before the storm
Když se trápíš se svými čísly
Studuje tvoje čísla?
V zasedací místnosti je ticho
Je to klid před bouří
You wanna go home it's been a long day
The streets are so crowded and you must get away
You'll be back tomorrow
He'll call out your name
It's business as usual
The cat and mouse game
Chceš jít domů, byl to dlouhý den
Ulice jsou tak přeplněné a ty musíš pryč
Zítra se vrátíš
Bude volat tvé jméno
Je to jako obvykle
Hra na kočku a myš
Working girls
Working girls
Working girls
Dívky noci
Dívky noci
Dívky noci

Text přidal roman59

Videa přidal roman59

Překlad přidal LtRudy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Windows In The Jungle

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.