Playlisty Akce
Reklama

The Dean and I - text, překlad

playlist Playlist
Hum drum days
And a hum drum ways
Nudné dny
A nudné způsoby
Hey kids, let me tell you how I met your mom
We were dancin' and romancin' at the Senior Prom
It was no infatuation
But a gradual graduation
From a boy to a man
Let me tell you while I can
The soda pop came free
Ahoj děti, povím vám, jak jsem poznal vaši matku
Tancovali jsme a milovali se na maturitním plese
Nebylo to žádné poblouznění
Ale postupné stupňování
Z chlapce na muže
Řeknu vám to, dokud můžu
Limonáda byla zadarmo
Hey Sis, one kiss, and I was heaven bound
Now who would have guessed Milton's paradise lost could be found
But in the eyes of the Dean, his daughter
Was doin' what she shouldn'a oughta
But a man's gotta do
What a man's gotta do
The consequence should be
Church bells, three swells
The Dean, his daughter and me
Ahoj, ségra, jedna pusa a byl jsem v nebi.
Kdo by to byl řekl, že Miltonův ztracený ráj se dá najít.
Ale v očích děkana, jeho dcery.
Dělala, co měla.
Ale chlap musí dělat
To, co chlap musí dělat
Důsledek by měl být
Kostelní zvony, tři údery
Děkan, jeho dcera a já
They were dating in the park
They were smooching in the dark
Of a doorway for two
She whispered "I love you -
Ooh, you know I never felt this way before
Ooh, you know the elevator in my heart
Has gone awol, awol, awol, awol"
And then I kissed her
And when I kissed her
It's a wonderful world
When you're rolling in kisses
Randili v parku
Líbali se ve tmě
Ve dveřích pro dva
Ona zašeptala: „Miluji tě -
Och, víš, že jsem to nikdy předtím takhle necítila
Ooh, ty víš, že ten výtah v mém srdci
je pryč, pryč, pryč, pryč, pryč“
A pak jsem ji políbil
A když jsem ji políbil
Je to nádherný svět
Když se válíš v polibcích
Now, the paint is peeling
(Hum drum days and hum drum ways)
Now, and when the chips are down
(Hum drum days and hum drum ways)
Now, you kinda lose all feeling
(Hum drum days and hum drum ways)
Now, your head goes round and round
(Hum drum days and hum drum ways)
Round and round and round and round and round
I'm throwing myself off this train
Nyní se barva loupe
(Nudné dny a nudné způsoby)
Teď, a když jsou žetony na stole
(Nudné dny a nudné způsoby)
Tak teď nějak ztrácíš veškerý cit
(Nudné dny a nudné způsoby)
Teď se ti hlava točí dokola
(Nudné dny a nudné způsoby)
Dokola a dokola a dokola a dokola a dokola
Z tohohle vlaku vypadnu
Hum drum days
And a hum drum ways
Nudné dny
A nudné způsoby
Hum drum days, he's got
Hum drum ways, oh boy
Nudné dny má
Nudné způsoby, ach jo
Hey, you know I'm really earning now
My ship came in with a cargo of dollars
My name's lit up on the prow
It's a wonderful world
When you're rolling in dollars
Now!
Hej, víš, že teď opravdu vydělávám
Moje loď připlula s nákladem peněz
Moje jméno svítí na přídi
Je to báječný svět
Když se válíš v dolarech
Teď!

Text přidal Moonblade

Videa přidali roman59, Moonblade

Překlad přidal LtRudy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

10CC

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.