Playlisty Akce
Reklama

Sand In My Face - text, překlad

playlist Playlist
I looked in the mirror
(What did you see looking at you?)
I saw a nine stone weakling
(What will you do?)
Podíval jsem se do zrcadla
(Co jsi viděl, když ses na sebe díval?)
Viděl jsem 44 kilového slabocha.
(Co uděláš?)
Dynamic Tension waiting for you?
Dynamic Tension make a man out of you
Čeká na tebe dynamické napětí?
Dynamické napětí z tebe udělá muže
I opened my magazine
(What did you see?)
I saw Mr. France
(What did he have?)
A girl on each shoulder
(What else?)
And one in his pants
Otevřel jsem časopis
(Co jsi viděl?)
Viděl jsem pana France
(Co měl?)
Dívku na každém rameni
(Co ještě?)
A jednu v kalhotách
Dynamic Tension can do this for you
Dynamic Tension make a man out of
You you you you you
Dynamické napětí to může udělat za tebe
Dynamické napětí udělá muže z
Tebe tebe tebe tebe tebe
So our hero goes down to the beach
He's in real terrible shape
His chick's been seen with big Alex
That mother kicked sand in his face
Now let me tell you about Alex
He's got:
Hands like hams
Knees like trees
200 lbs
Of surfboard Hercules
Takže náš hrdina se vydává na pláž
Je v opravdu hrozném stavu
Jeho kočka byla viděna s velkým Alexem.
Ta matka mu kopla písek do obličeje
A teď vám povím něco o Alexovi
Má:
Ruce jako šunky
Lolena jako stromy
90 kilo
Herkulesa na surfovacím prkně
Mr. Atlas won't you bring her on back to me
I lost my girl down by the beach
She's with Alex and she's out of reach
So please Mr. Atlas won't you bring her on back to me
I saw your body in an advert on T.V.
But what convinced me was your money back guarantee
Pane Atlasi, nepřivedete mi ji zpátky
Ztratil jsem svou dívku dole na pláži
Je s Alexem a je z dosahu
Tak prosím, pane Atlasi, nepřivedete mi ji zpátky
Viděl jsem vaše tělo v reklamě v televizi
Ale přesvědčila mě vaše záruka vrácení peněz
Now I'm stronger than Alex
(Where is he now?)
He's left in disgrace
(Oh yeah?)
'Cos I took back my girlfriend
(Ha, ha, ha, ha)
And kicked sand in his face
(In his eyes, in his ears, in his nose)
Teď jsem silnější než Alex
(Kde je teď?)
Odešel v hanbě
(Opravdu?)
Protože jsem si vzal zpátky svou přítelkyni
(Ha, ha, ha, ha, ha)
A kopl jsem mu písek do obličeje
(Do očí, do uší, do nosu)
Dynamic Tension waiting for you
Dynamic Tension make a man out of you
Dynamic Tension, Dynamic Tension
Dynamic Tension, Dynamic Tension
Dynamické napětí na tebe čeká
Dynamické napětí z tebe udělá muže
Dynamické napětí, dynamické napětí
Dynamické napětí, dynamické napětí

Text přidal Moonblade

Videa přidali roman59, Moonblade

Překlad přidal LtRudy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

10CC

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.