Playlisty Akce
Reklama

Rubber Bullets - text, překlad

playlist Playlist
I went to a party at the local county jail
All the cons were dancing and the band began to wail
But the guys were indiscreet
They were brawling in the street
At the local dance at the local county jail
Byl jsem na večírku v místní okresní věznici
Všichni muklové tančili a kapela začala kvílet
Ale kluci byli nerozvážní
Rvali se na ulici
Na místní tancovačce v místní okresní věznici
Well the band were playing
And the booze began to flow
But the sound came over on the police car radio
Down at Precinct 49
Having a tear-gas of a time
Sergeant Baker got a call from the governor of the county jail
No, kapela hrála
A chlast začal téct proudem
Ale z rádia v policejním autě se ozval zvuk.
Na 49. okrsku
Se bavili slzným plynem
Seržant Baker dostal telefonát od ředitele okresní věznice.
Load up, load up, load up with rubber bullets
Load up, load up, load up with rubber bullets
Nabijte, nabijte, nabijte gumové náboje
Nabijte, nabijte, nabijte gumové náboje
I love to hear those convicts squeal
It's a shame these slugs ain't real
But we can't have dancin' at the local county jail
Rád poslouchám, jak ti odsouzenci piští
Škoda, že ty kulky nejsou opravdový
Ale v místním okresním vězení tančit nemůžeme
Sergeant Baker and his men made a bee-line for the jail
And for miles around
You could hear the sirens wail
There's a rumor goin' round death row
That a fuse is gonna blow
At the local hop at the local county jail
Seržant Baker a jeho muži se vydali k vězení
A na míle daleko
Bylo slyšet kvílení sirén
V cele smrti se povídá
Že vybuchne rozbuška
Na místní tancovačce v místní okresní věznici
Whatcha gonna do about it, whatcha gonna do
Whatcha gonna do about it, whatcha gonna do
Co s tím uděláte, co s tím uděláte
Co s tím uděláte, co s tím uděláte
Sergeant Baker started talkin'
With a bullhorn in his hand
He was cool, he was clear
He was always in command
He said "Blood will flow;
Here Padre
Padre you talk to your boys..."
"Trust in me -
God will come to set you free"
Seržant Baker začal mluvit
S megafonem v ruce
Byl klidný, byl zřetelný
Vždycky velel
Řekl: „Poteče krev;
Tady Otec
Otče, promluvte si se svými chlapci...“
„Důvěřuj mi -
Bůh tě přijde osvobodit“
Well we don't understand
Why you called in the National Guard
When Uncle Sam is the one
Who belongs in the exercise yard
We all got balls and brains
But some's got balls and chains
At the local dance at the local county jail
No, nerozumíme
Proč jste povolali Národní gardu
Když strýček Sam je ten
Kdo patří na cvičiště
Všichni máme koule a mozek
Ale někteří mají koule a řetězy
Na místní tancovačce v místní okresní věznici.
Load up, load up, load up with rubber bullets
Load up, load up, load up with rubber bullets
Nabijte, nabijte, nabijte gumové náboje
Nabijte, nabijte, nabijte gumové náboje
Is it really such a crime
For a guy to spend his time
At the local dance at the local county jail
At the local dance at the local county jail
Je to opravdu takový zločin
Když člověk tráví svůj čas
Na místní tancovačce v místní okresní věznici
Na místní tancovačce v místní okresní věznici
Whatcha gonna do about it, whatcha gonna do
Whatcha gonna do about it, whatcha gonna do
Co s tím uděláte, co s tím uděláte
Co s tím uděláte, co s tím uděláte

Text přidal Moonblade

Videa přidali Moonblade, roman59

Překlad přidal LtRudy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

10CC

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.