Playlisty Akce
Reklama

I Wanna Rule The World - text, překlad

playlist Playlist
I wanna be a boss
I wanna be a big boss
I wanna boss the world around
I wanna be the biggest boss
that ever bossed the world around
Chci být šéfem
Chci být velký šéf
Chci šéfovat světu
Chci být největší šéf
Který kdy šéfoval světu
I wanna do it right
I wanna do it right away
I wanna do it right now
I wanna do it right away
I wanna do it now
Chci to udělat správně
Chci to udělat hned
Chci to udělat hned teď
Chci to udělat hned
Chci to udělat hned
Don't wanna be a dancer in the Bolshoi Ballet
Don't want to work for Daddy
In Daddy's shop, 0.K.
Nechci být tanečníkem ve Velkém divadle
Nechci pracovat pro tatínka
V tatínkově obchodě, 0.K.
I get confused, so confused
I get a pain, I get a pain up here
In the Shirley Temples
Jsem zmatená, tak zmatená
Bolí mě to, bolí mě to tady nahoře
V koktejlových spáncích
What you gonna do
How you gonna do it
What you gonna do
How you gonna do it
Co uděláš
Jak to uděláš
Co uděláš
Jak to uděláš
Little by little, ooh ooh
Little by little, bit by bit
Kousek po kousku, ooch ooch
Kousek po kousku, kousek po kousku
Sssh! Not too loud, don't tell everybody
Don't give away the game
Oooh, oooh,
I aint quite ready to reveal my campaign
Pššt! Ne moc nahlas, neříkej to všem
Neprozrazuj pravidla hry
Oooch, oooch,
Ještě nejsem připraven odhalit svou kampaň
This is not the time
My hero's are alive and well in a cave
I'm keeping them on ice in suspended animation
Till the very right occasion comes along
Teď není čas
Moji hrdinové jsou živí a zdraví v jeskyni
Držím je v ledu v pozastavené animaci
Dokud nepřijde ta správná příležitost
To our rally come along
Come along to our rally
Come along to our rally come along
Na náš sraz přijďte s námi
Přijďte na náš sraz
Přijďte na náš sraz, přijďte
To our rally come along
Come along to our rally
Come along to our rally come along
Na náš sraz přijďte s námi
Přijďte na náš sraz
Přijďte na náš sraz, přijďte
A Brave new world will rise from the ashes
And there upon a rock titanic, I'll cast a giant
Shadow on the face of the deep
And never again will they dare to call me
A freckled, spotty, specky, four eyed
Weedy little creep!
Z popela povstane nový odvážný svět
A tam, na titánské skále, vrhnu obří
Stín na tvář hlubin
A už nikdy se mě neodváží nazvat
pihovatým, strakatým, skvrnitým, čtyřokým
malým zavšiveným úchylem!
No more tremblin' and quakin' in the gym
No more come on fellas, let's get him
Už žádné chvění a třes v tělocvičně
Už žádné další pojďme, chlapi, dostaneme ho
What you gonna do
How you gonna do it
What you gonna do
How you gonna do it
Co uděláš
Jak to uděláš
Co uděláš
Jak to uděláš
Little by little, ooh, ooh
Little by little, bit by bit
Little by little, ooh, ooh
Little by little, bit by bit
bit by bit
bit by bit
Kousek po kousku, ooch ooch
Kousek po kousku, kousek po kousku
Kousek po kousku, ooch ooch
Kousek po kousku, kousek po kousku
kousek po kousku
kousek po kousku
Everyone's going to be free
But they'll have to agree to be free
They'll have to agree to be less free than me
'Cos I rule the world you see
Všichni budou svobodní
Ale budou muset souhlasit s tím, že budou svobodní
Budou muset souhlasit s tím, že budou méně svobodní než já
Protože já vládnu světu, víte
So wait for the army of kiddy-winkies
And terrible tiny tots
In armoured school buses
Firing poison pea-shooters
And sinking their milk teeth into your thighs
Delapsus resurgam! when I fall I shall rise!
Takže počkejte na armádu dětinských mrňousů
A strašně malinké dětičky
V obrněných školních autobusech
Střílející z jedovatých hrachových stříkaček
A zaboří své mléčné zuby do tvých stehen
Delapsus resurgam! Až padnu, povstanu!
Wanna be a boss
I wanna be a big boss
I wanna boss the world around
I wanna be the biggest boss
that ever bossed the world around
Chci být šéfem
Chci být velký šéf
Chci šéfovat světu
Chci být největší šéf
Který kdy šéfoval světu

Text přidala MOLA

Videa přidali roman59, pampuch

Překlad přidal LtRudy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

How Dare You!

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.