Playlisty Akce
Reklama

Fresh Air For My Mama - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

So say one and so say all
Say what you gotta say
Or don't say nothing at all
You been tossin' and turnin' through soft sticky nights
While the Bronx below you fights to stay alive
Tak říká jeden a tak říkají všichni
Řekni, co musíš říct
Nebo neříkej vůbec nic
Házíš sebou a převaluješ se v hebkých a mazlavých nocích
Zatímco Bronx pod tebou bojuje o přežití
So say one and so say all
Be what you gotta be
Or don't be nothing at all
Tak říká jeden a tak říkají všichni
Řekni, co musíš říct
Nebo neříkej vůbec nic
Be gracious to your mother
When you leave this neighbourhood
The change is going to do her good
Next to me you look bad
'Cos there ain't no fresh air for my momma, my momma
Buď laskavý ke své matce
Až opustíš tuto čtvrť
Změna jí prospěje
Vedle mě vypadáš špatně
Protože tu není žádný čerstvý vzduch pro mou mámu, mou mámu
But the drop is shear
When you break away
Ale pád je strmý
Když se odtrhneš
Take me away
It's just about time to hit the road
And say
You gotta believe in something
It's easy to see
My God is fading away
So pick up your bible and pray for me
Vezmi mě pryč
Je čas vyrazit na cestu
A říct
Musíš v něco věřit
Je snadné to vidět
Můj Bůh se vytrácí
Tak si vezmi bibli a modli se za mě
We're all alone in the darkness
But our eyes are wide open
We don't see nothing
And our hands are tied
To the railings of the Bowery
And the humid city slickers
Všichni jsme sami v temnotě
Ale naše oči jsou otevřeny dokořán
Nic nevidíme
A ruce máme svázané
k zábradlí Bowery
A slizcí měšťáci
So say one and so say all
We had a lot to say
And we said it all
Tak říká jeden a tak říkají všichni
Řekni, co musíš říct
Nebo neříkej vůbec nic
The cost of living in dreams
Is rising like a crime wave
The American way of dying
Náklady na život ve snech
Stoupají jako vlna zločinu
Americký způsob umírání
And it gets you every time
And it looks like it's got to my momma
My momma
May she rest in peace
A pokaždé tě to dostane
A vypadá to, že se to dostalo i k mojí mámě
Mojí mámě
Nechť odpočívá v pokoji

Text přidala MOLA

Video přidal ronaldinho1

Překlad přidal LtRudy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

10CC

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.