Playlisty Akce
Reklama

Everything You Wanted To Know About!!!! (Excl.. - text, překlad

playlist Playlist
I took my fantasy to Deborah
You know she's always been a friendly girl
You'll see her cruise the Picadilly streets
And she winks at every man she meets
I've been a fan of hers for quite a time
I tried to pull her with a bummer line
I asked her would she like a cigarette
And she said let's go to bed
('cause that's what you want)
Vzal jsem svou fantazii k Deboře
Víš, že to byla vždycky přátelská dívka
Uvidíš ji brázdit ulice Picadilly
A mrkne na každého muže, kterého potká
Už dlouho jí obdivuji
Zkoušel jsem ji zaujmout hláškou o štěstí
Zeptal jsem se jí, jestli si dá cigaretu
A ona řekla, pojďme do postele
(protože to je to, co chceš)
And so I went
And I was shocked
I was so green
Ground I wish you'd swallow me up
She had to laugh
I nearly died
Some Superstud!
There's more to this than meets the eye
A tak jsem šel
A byl jsem šokován
Byl jsem úplný zelenáč
Přál jsem si, abych se propadl do země
Musela se smát
Málem jsem umřel
Nějaký superhrdina!
Je toho víc, než se na první pohled zdá
I hurried back to read the manual through
You know the one that tells you what to do
But all I needed was the confidence
To start and break the ice
Experience would be a boon for life
And Debbie smiled as I came strolling by
I said I'd like to have a second shot
And I'd give it all I've got
Rychle jsem se vrátil, abych si přečetl příručku
Víš, tu, která ti řekne, co máš dělat
Ale jediné, co jsem potřeboval, bylo sebevědomí
Začít a prolomit ledy
Zkušenost by byla přínosem pro život
A Debbie se usmála, když jsem se procházel kolem
Řekl jsem, že bych rád dostal druhou šanci
A dal bych do toho všechno, co mám
And with a twinkle in her eye
She led me by the hand
Through a door to a room
Above a Soho restaurant
And she smiled and told me
Not to look so serious
But by the time she'd talked me down
I was delerious, I was away
A s jiskrou v oku
Mě vedla za ruku
Dveřmi do pokoje
Nad restaurací v Soho
A usmála se a řekla mi
Abych se netvářil tak vážně
Ale než domluvila
Už jsem byl mimo, už jsem byl pryč
I had to window shop in Amsterdam
But down the Troubador in Hollywood
I found a lover who was bold enough
To live my fantasy (this isn't a dream)
Musela jsem nakupovat ve výloze v Amsterdamu
Ale v Troubadoru v Hollywoodu
Jsem našel milenku, která byla dostatečně odvážná
Aby žila mou fantazii (tohle není sen)
I was away
Up in the blue
Emmanuelle
How you gonna make it in a jet
The need to shock
Was coming through
Where would it end
You'll never know
Byl jsem mimo
Nahoře v oblacích
Emmanuelle
Jak to zvládneš v tryskáči
Potřeba šokovat
Přicházela skrz
Kde by to skončilo
To se nikdy nedozvíš

Text přidala Eva01

Videa přidal roman59

Překlad přidal LtRudy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Bloody Tourists

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.