Playlisty Akce
Reklama

Don't Hang Up - text, překlad

playlist Playlist
Hello there
How have you been
I've called a million times
But to me you're never in
I know I never had the style
or dash of Errol Flynn
But I loved you
Ahoj
Jak ses měla
Volal jsem milionkrát
Ale pro mě tam nikdy nejsi
Vím, že jsem nikdy neměl styl
nebo šmrnc Errola Flynna
Ale miloval jsem tě
I'm doing really well
I'm as happy as a lark
I got a new apartment
It's as safe as Central Park
And if they ever mug me
When I'm walking in the dark
Will you know
Daří se mi opravdu dobře
Jsem šťastný jako skřivánek
Mám nový byt
Je bezpečný jako Central Park
A kdyby mě někdy přepadli
Když se procházím potmě
Budeš to vědět
Don't hang up
Don't hang up
Nezavěšuj
Nezavěšuj
Rolled up in my camera
With the big cheese up above
I stumbled from my stag night
To a never ending limousine
Přetočené v mém fotoaparátu
S velkou odměnou předemnou
Potácel jsem se ze své rozlučky se svobodou
Do nekonečné limuzíny
The band went la di da di da
And I got loady do di dodied
Lousy violins began to play
I went no no no
And as the vol-au-vents exploded
I was walking down the aisle the other way
Kapela rozjela la di da di da
A já jsem se loudal do rytmu
Začaly hrát mizerné housle
Naříkal jsem ne ne ne ne
A když pečivo explodovalo
Kráčel jsem uličkou na druhou stranu
Don't hang up
Don't hang up
Don't say, Oooh
Nobody's safe in our house
Nezavěšuj
Nezavěšuj
Neříkej, Oooch
V našem domě není nikdo v bezpečí
Leave me alone
But a but a please
Leave me alone
Just a mo, a minute
I'm so alone
Nech mě na pokoji
Ale ale prosím
Nech mě na pokoji
Jen chvi, chvilku
Jsem tak sám
We had
Some honeymoon on itchy bedding
Scum buzzing round your busy body
Dumb waiters waiting sweating straining
All mass-debating my woman
Měli jsme
Nějaké líbánky na svědivém povlečení
Šmejdi bzučí kolem tvého obsazeného těla
Hloupí číšníci čekají zpocení a namáhají se
Všichni hromadně debatují o mé ženě
We got a
Bum Guatemala pensione
Crumbling about our ears, Ole
Even the trash man he say
Dostali jsme
Tulácký Guatemalský penzion
Rozpadá se už z doslechu, Ole
Dokonce i popelář říká
You got a dustbin romance
It's going down the drain
You got a low impedence
She's got a rocky terrain
Máš romantiku s popelnicí
Jde to do háje
Máš nízkou impedanci
Má skalnatý terén
Oo, you got a lot to learn
Oo, you got a lot to learn
You got a lot to learn about women
A lot to learn about women women
What's to learn about women
We've both got a lot to learn
Oo, máš se co učit
Oo, máš se toho hodně co učit
Máš se toho hodně co učit o ženách
Hodně co učit o ženách ženách ženách
Co je třeba se naučit o ženách
Oba se toho máme hodně co učit
Surprise surprise
There's a hell of a well in your eyes
Have we won the no Nobel Prize
Has the colour run out of our dies
Překvápko
V tvých očích je pekelná studna
Nevyhráli jsme žádnou Nobelovu cenu
Už nám došla barva z umíráčků
Surprise surprise
There's a hell of a well in your eyes
When the barman said \"What're you drinking?\"
I said marriage on the rocks
Překvápko
V tvých očích je pekelná studna
Když barman řekl: „Co pijete?“
Řekl jsem, že manželství s ledem
I know I never had the style
or dash of Errol Flynn
But I loved you
Vím, že jsem nikdy neměl styl
nebo šmrnc Errola Flynna
Ale miloval jsem tě
Don't hang up
Don't hang up
Don't say ....
Nezavěšuj
Nezavěšuj
Neříkej ....

Text přidala MOLA

Videa přidal roman59

Překlad přidal LtRudy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

How Dare You!

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.