Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Welcome to the Black Parade - Live Cover - text, překlad

playlist

When I was a young boy,
My father took me into the city
To see a marching band.
He said "Son when you grow up,
Would you be the savior of the broken,
the beaten and the damned?"
He said, "Will you defeat them,
Your demons and all the non-believers?
The plans that they have made?
Because one day I'll leave you,
A phantom to lead you in the summer,
To join the black parade."

When I was a young boy,
My father took me into the city
To see a marching band.
He said "Son when you grow up,
Would you be the savior of the broken,
the beaten and the damned?"

Sometimes I get the feeling
She's watching over me.
And other times I feel like I should go.
When through it all, the rise and fall,
The bodies in the streets.
And when your gone, we want you all to know:
We'll carry on, We'll carry on.
And though your dead and gone, believe me,
Your memory will
Carry on, Will carry on.
And in my heart I can't contain it,
The anthem won’t explain it.

A world that sends you reeling
from decimated dreams.
Your misery and hate will kill us all.
So paint it black and take it back,
And let's shout out loud and clear.
Defiant to the end, we hear the call.

To carry on, We'll carry on
And though your dead and gone, believe me,
Your memory will
Carry on, Will carry on.
And though you're broken and defeated,
Your weary widow marches on.

On and on we carry through the fears,
Disappointed faces of your peers
Take a look at me,
'Cause I could not care at all.

Do or die,
You'll never make me.
Because the world
Will never take my heart.
Go on try,
You'll never break me.
We want it all,
We wanna play this part.
I won’t explain,
Or say I'm sorry.
I'm unashamed,
I’m gonna show my scar.
Give a cheer
For all the broken.
Listen here,
Because it´s who we are.
I'm just a man,
I'm not a hero.
Just a boy,
Who had to sing this song.
I'm just a man,
Not a hero.
I - Don’t – Care!

We´ll carry on, We'll carry on
And though your dead and gone, believe me,
Your memory will
Carry on, Well carry on.
And though you're broken and defeated,
The weary widow marches on.

Do or die
You'll never make me
Because the world
Will never take my heart
Go and try
You'll never break me
We want it all
We want to play this part

Do or die
You'll never make me
Because the world
Will never take my heart
Go and try
You'll never break me
We want it all
We want to play this part


WE'LL CARRY ON

Text přidala RaDKa

Video přidala RaDKa

Když jsem byl malý chlapec,
Můj otec mě vzal do města
Chcete-li zobrazit pochodový orchestr.
On řekl: "Synu, až vyrosteš,
Chcete být zachránce zlomený,
poražen a zatracení? "
Řekl: "Chceš porazit,
Vaše démony a všechny nevěřící?
Plány, že se?
Protože jednoho dne Nechám vás,
Fantom, aby vás vedl v létě,
Se připojit k Black Parade ".

Když jsem byl malý chlapec,
Můj otec mě vzal do města
Chcete-li zobrazit pochodový orchestr.
On řekl: "Synu, až vyrosteš,
Chcete být zachránce zlomený,
poražen a zatracení? "

Někdy mám pocit,
Ona se dívá na mě.
A jindy se cítím, jako bych měl jít.
Když přes to všechno, vzestup a pád,
Orgány v ulicích.
A když si pryč, chceme vám všem vědět:
Budeme pokračovat, budeme pokračovat.
A když vaše mrtvé a pryč, věř mi,
Paměti se
Pokračovat, bude pokračovat.
A v mém srdci nemůžu obsahovat to,
Hymna se to vysvětlit.

Svět, který vám pošle navíjení
z decimoval snů.
Vaše bída a nenávist zabije nás všechny.
Takže Paint It Black a vzít to zpátky,
A pojďme se křičet nahlas a zřetelně.
Defiant ke konci, my slyšíme volání.

Pokračovat, budeme pokračovat
A když vaše mrtvé a pryč, věř mi,
Paměti se
Pokračovat, bude pokračovat.
A i když jste zlomený a poražený,
Vaše unavené vdova pochoduje na.

Dál a dál jsme se prosadit obavy,
Zklamaný tváře svých kolegů
Podívejte se na mě,
Protože jsem se nemohl starat vůbec.

O život,
Nebudeš na mě.
Protože ve světě
Nikdy se mi srdce.
Přejít na pokus,
Už nikdy nebudete break mě.
Chceme, aby to všechno,
Chceme hrát tuto roli.
Nebudu vysvětlovat,
Nebo říct, je mi líto.
Jsem nestydatý,
Ukážu moje jizva.
Dejte fandit
Pro všechny rozbité.
Poslouchejte,
Protože je to, kým jsme.
Jsem jen člověk,
Nejsem hrdina.
Jen chlapec,
Kdo měl zpívat tuhle píseň.
Jsem jen člověk,
Není to hrdina.
Já - ne - jedno!

Budeme pokračovat, budeme pokračovat
A když vaše mrtvé a pryč, věř mi,
Paměti se
Pokračujte, dobře pokračovat.
A i když jste zlomený a poražený,
Unavený vdova pochoduje na.

Do nebo zemřít
Už nikdy se mi
Protože ve světě
Nikdy se mi srdce
Jdi a zkuste
Už nikdy nebudete break mě
Chceme, aby to všechno
Chceme hrát tuto část

Do nebo zemřít
Už nikdy se mi
Protože ve světě
Nikdy se mi srdce
Jdi a zkuste
Už nikdy nebudete break mě
Chceme, aby to všechno
Chceme hrát tuto část


MY pokračujte

Překlad přidala RaDKa


Nezařazené v albu

Caves texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.