Kecárna Playlisty
Reklama

Lovely Creature - text, překlad

playlist Playlist
There she stands, this lovely creature
There she stands, there she stands
With her hair full of ribbons
And green gloves on her hands
Tamhle stojí, ta líbezná bytost
Tamhle stojí, tamhle stojí
Vlasy plné stuh
A zelené rukavice na rukou
So I asked this lovely creature
Yes, I asked. Yes I asked
Would she walk with me a while
Through this night so fast

Tak jsem se zeptal té líbezné bytosti
Ano zeptal. Ano zeptal
Jestli by se mnou nešla chvíly
Tou nocí temnou
She took my hand, this lovely creature
"Yes", she said, "Yes", she said
"Yes, I'll walk with you a while"
It was a joyful man she led
Vzala mě za ruku, ta líbezná bytost
"Ano", řekla, "Ano", řekla
"Ano půjdu chvíly s tebou"
Bylo to opravdu skvělý
Over hills, this lovely creature
Over mountains, over ranges
By great pyramids and sphinxs
We met drifters and strangers
Přes kopce, ta líbezná bytost
Přes hory, přes doly
Kolem obrovských pyramid a sfing
Potkali jsme tuláky a cizince
Oh the sands, my lovely creature
And the mad, moaning winds
At night the deserts writhed
With diabolical things
Ach ty pláže, moje líbezná bytosti
A ten šílený, naříkající vítr
V noci se pustiny zmítali
S pekelnými věcmi
Through the night, through the night
The wind lashed and it whipped me
When I got home, my lovely creature
She was no longer with me
Tou nocí, tou nocí
Vítr švihal a bičoval mě
Když jsem došel domů, moje líbezná bytost
Už se mnou více nebyla
Somewhere she lies, this lovely creature
Beneath the slow drifting sands
With her hair full of ribbons
And green gloves on her hands
Někde tam leží, ta líbezná bytost
Pod pomalu omílanými plážemi
S jejími vlasy plnými stuh
A zelenými rukavicemi na rukou

Text přidal Podwratak

Video přidal kiliannedory

Překlad přidal Podwratak

Je zde něco špatně?
Reklama

Murder Ballads

Reklama

Nick Cave texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.