Playlisty Kecárna
Reklama

Hollywood - text, překlad

playlist Playlist
The fires continued through the night
The kid with a bat face appeared at the window then disappeared into the headlights
I was halfway to the pacific coast
I had left you in your longing and your yearning like a ghost
There's little room for wonder now, and little room for wildness too
We crawl into our wounds
I'm nearly all the way to Malibu
I'm gonna buy me a house up in the hills
With a tear-shaped pool and a gun that kills
Cause they say there is a cougar that roams these parts
With a terrible engine of wrath for a heart
That she is white and rare and full of all kinds of harm
And stalks the perimeter all day long
But at night lays trembling in my arms
Ohně hořely celou noc
Dítě s tváří netopýra se objevilo v okně a pak zmizelo ve světlometech
Byl jsem na půli cesty k tichomořskému pobřeží
Nechal jsem tě ve tvé touze a toužebného jako ducha
Je tu teď málo místa k údivu a také málo místa pro divokost
Plazili jsme se do svých ran
Jsem skoro v Malibu
Koupím si dům v kopcích
S bazénem ve tvaru slzy a pistolí, která zabíjí
Protože říkají, že je tam šelma, která se toulá v těchto místech
S hrozným motorem hněvu k srdcím
Že je bílá a vzácná a plná všech různých bolestí
A celý den číhá po okolí
Ale v noci se mi třese v náručí
And I'm just waiting now, for my time to come
And I'm just waiting now, for my time to come
And I'm just waiting now, for my place in the sun
And I'm just waiting now, for peace to come
A teď čekám, až přijde můj čas
A teď čekám, až přijde můj čas
A teď čekám na své místo na slunci
A teď jen čekám, až přijde mír
And I'm just waiting now, for my time to come
And I'm just waiting now, for my time to come
And we hide in our wounds and I'm nearly all the way to Malibu
And I know my time will come one day soon
I'm waiting for peace to come
And I'm nearly all the way to Malibu
Oh babe we're on the run, we're on the run, we're on the run
Halfway down the Pacific coast
I left you sleeping like a ghost in your wounds
A teď čekám, až přijde můj čas
A teď čekám, až přijde můj čas
A schováváme se do svých ran a já jsem skoro až v Malibu
A vím, že jednoho dne přijde můj čas
Čekám až přijde mír
A jsem skoro až v Malibu
Ach, zlato, jsme na útěku, jsme na útěku, jsme na útěku
V polovině tichomořského pobřeží
Nechal jsem tě spát jako ducha ve tvých ranách
Darling your dreams are your greatest part
I carry them with me in my heart
Darling your dreams are your greatest part
I carry them with me in my heart
Somewhere, don't know
Miláčku tvoje sny jsou tvoji nejlepší částí
Nosím je s sebou ve svém srdci
Miláčku tvoje sny jsou tvoji nejlepší částí
Nosím je s sebou ve svém srdci
Někam, nevím kam
Now I'm standing on the shore
All the animals roam the beaches
Sea creatures rise out of the sea
And I'm standing on the shore
Everyone begins to run
The kid drops his bucket and spade and climbs into the sun
Teď stojím na břehu
Všechna zvířata se potulují po plážích
Mořští tvorové povstávají z moře
A já stojím na břehu
Každý začíná běžet
Dítě upustí kbelík, rýč a vyleze na slunce
Kisa had a baby, but the baby died
Goes to the villages, says my baby's sick
Villagers shake their heads and say to her
Better bury your baby in the forest quick
It's a long way to find peace of mind, peace of mind
It's a long way to find peace of mind, peace of mind
Kisa went to the mountain and ask the Buddha
My baby's sick, Buddha said don't cry
Go to each house and collect a mustard seed
But only from a house where no one's died
Kisa went to each house in the village
My baby's getting sicker, poor Kisa cried
But Kisa never collected one mustard seed
Because every house, someone had died
Kisa sat down in the old village square
She hugged her baby and cried and cried
She said everybody is always losing somebody
Then walked into the forest and buried her child
Everybody's losing someone
Everybody's losing someone
It's a long way to find peace of mind, peace of mind
It's a long way to find peace of mind, peace of mind
And I'm just waiting now, for my time to come
And I'm just waiting now, for peace to come, for peace to come
Kisa měla dítě, ale dítě zemřelo
Procházela vesnicemi a říkala moje dítě je nemocné
Vesničané zavrtěli hlavou a řekli jí
Raději rychle pochovej své dítě v lese
Je to dlouhý způsob, jak najít klid mysli, klid mysli
Je to dlouhý způsob, jak najít klid mysli, klid mysli
Kisa vyšla na horu a zeptala se Buddhy
Nemocné mám dítě, Buddha řekl neplakej
Navštiv každý dům a sbírej hořčičné semínko
Ale jen z domů, kde nikdo nezemřel
Kisa šla do každého domu ve vesnici
Mému dítěti se přitížilo, plakala ubohá Kisa
Ale Kisa nikdy nezískala jediné hořčičné semínko
Protože v každém domě někdo zemřel
Kisa se ve vsi posadila na starou náves
Objala dítě a plakala a plakala
Řekla, že každý někoho stále ztrácí
Potom vešla do lesa a pochovala své dítě
Každý někoho ztrácí
Každý někoho ztrácí
Je to dlouhý způsob, jak najít klid mysli, klid mysli
Je to dlouhý způsob, jak najít klid mysli, klid mysli
A teď čekám, až přijde můj čas
A teď už jen čekám, až nastane mír, až nastane mír

Text přidal royaler

Video přidal royaler

Překlad přidal royaler

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ghosteen

Reklama

Nick Cave texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.