Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Forced Gender Reassignment - text, překlad

playlist

Fear breeds contempt in the hear of a man
One has to question this common trait -
why do we hate what we don't understand?
Forced into a body and damned with intelligence
Shoved into a soul, wired with circuitry you cannot control

A tradition so ancient that evolution will circumvent
Hell-bent on ideals instilled since birth
A price on life - the fleshes worth

Somewhere in this organism's development
A separate path taken - possible defect awakened
Some feel it was simply a choice and use morality
to strengthen their voice

For this rather Christian indoctrination
we have such sights to show you
The gimp shall get to know you motherfucking biblically
It's bound in human leather
Desensitized, its sanity weathered
To the wall your arms and legs are tethered
Say hello to your new gender

First we start with your private parts
Snip cremaster -your testes fall apart
Pain makes you faint as I slit your taint
While you're unconscious I just wait....

...Now you're awake, just in time as I make this incision
The next step in your sex revision
A slice up the shaft and around the corona
Unsheathed penile muscle exposing the urethra

Welcome to forced gender dysphoria
How does it feel to be a woman now and not a man?

"Unnatural and unclean!
Lord, please forgive them as this is not what they mean
Are you there and are you listening?
Why would you even let this happen to me!"

Shut up and take it
Just accept your new life
Look at it this way... you'll make a dashing wife

As for your new husband...
We had to perform a hysterectomy
BUT, we managed to save your penis...
...and stapled it to her pubis

In order to elude tissue rejection
For 7 days she must avoid erections
Since we grafted glands to make a clitoris
These operations are always hit or miss

An evolution of the self-destructing human parasite
A revolution - an advancement of human technology
A dissection - of the birth-given se**** organs
A solution - to the world's overpopulation

Now for the fun part - I introduce this:
my new Cradle of Judas -
perineal puncturing device also juices the fruit of the human
as force is applied, grinding and winding intestines and
inside around it like a drill bit - turns anatomy into a visceral
swill grating, excavating and making its way through the
body like a bore - finding its way out the
mouth announcing the gore

Text přidal trasher

Video přidal trasher

Strach plodí pohrdání ve sluchu člověka
Jeden se musí ptát na tenhle společný rys
Proč nenávidíme to, čemu nerozumíme?
Vtlačen do těla a prokletý rozumem
Strčen do duše, svázán obvody které nejde ovládat


Tradice tak letitá, že ji evoluce obchází
Zatvrzelý v ideálech vštěpovaných od narození
Cena života - hodnota masa

Někde v tomto vývoji organismu
Jedna z drah byla odebraná - objevila se možná
porucha
Nějaký pocit z toho byla jenom volba uplatnění
morálky k posílení jejich hlasu

Pro tohle spíš křesťanské vštěpování
Máme jenom památky na ukázání
Duch se pozná, ty kurevsky biblický
Je to svázané v lidské kůži
Znecitlivělý, zdravý rozum zvětral
Ke zdi jsou tvoje ruce a nohy přivázány
Řekni ahoj svému novému pohlaví


Začneme s tvými osobními částmi
Odstřihni zvedač varlete - tvá varlata odpadnou
Bolest tě přiměje omdlít jak ti proříznu ohanbí
Zatímco ty jsi bezvědomí já jenom čekám...

...Teď jsi vzhůru, právě ve chvíli, kdy provádím tento řez
Další krok je tvá změna pohlaví
Odříznout žalud kolem kořene
Obnažený sval penisu odhalí močovou trubici

Vítej na násilné pohlavní dysforii
Jak se cítíš, když jsi teď žena a ne muž?

"Nepřirozeně a nečistě!
Pane, prosím odpusť jim, protože tohle není to, co zamýšleli
Jsi tady a posloucháš?
Jak si jenom mohl nechat mi tohle udělat!"

Zavři hubu a ber to
Prostě příjmi svůj nový život
Podívej se na to takhle...bude z tebe
fešná manželka

Pokud jde o tvého nového manžela...
Museli jsme provést hysterectomii
ALE, podařilo se nám zachránit tvůj penis...
...a našít ho k její stydké kosti

Za účelem vyhnout se odmítnutí tkáně
Po dobu 7 dní se musí vyhýbat erekci
Protože jsme naroubovali žlázy, abychom udělali klitoris
Tyhle operace jsou vždycky hop nebo trop

Vývoj sebezničujícího lidského parazita
Revoluce - pokrok lidské technologie
Rozpitvání - od narození daných pohlavních orgánů
Řešení - světového přelidnění

Teď pro zábavu - představuju tohle:
Moje nová Jidášova kolébka
Perineální průrazné zařízení také odšťaví plod člověka
Když je síla použita, drtí a namotává střeva
a
uvnitř kolem je to jako vrták - mění anatomii na visceální
splašky drsní , pronikají a tvoří si svou cestu skz
tělo jako otvor - hledají cestu ven z
úst vyjevujících sraženou krev

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil trasher


Monolith of Inhumanity

Cattle Decapitation texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.