Kecárna Playlisty
Reklama

The Sharp End Of A Season - text, překlad

You seem to be sweeping up leaves
The field is windy and wet
I end up leaning over the fence
That's the borders I've set for myself
Zdá se, že zametáš listí
Pole je větrné a mokré
Skončil jsem u naklánění se přes plot
To je hranice, kterou jsem si stanovil
This isn't something we should throw lightly aside
It should be hurled with force
This isn't something we should throw lightly aside
It should be hurled with force
Tohle není něco, co bychom měli zlehka odhodit
Mělo by to být hozeno silou
Tohle není něco, co bychom měli zlehka odhodit
Mělo by to být hozeno silou
You say that's an overstatement
I don't think it will do
Walking our small dogs
Should I hand them to you?
And no, of course, I haven't met somebody new
Říkáš, že je to zveličování
Nemyslím si
Venčím naše malé psy
Měl bych ti je přivést?
A ne, samozřejmě, nepotkal jsem nikoho nového
A few gaps in the clouds
Was all that it took
To entice us into this
Sad attempt at preserving, but now I know
Pár děr v mracích
Bylo všechno, co stačilo
K nalákání nás do tohoto
Smutného pokus v zachovávání, ale teď vím
This isn't something we should throw lightly aside
It should be hurled with force
This isn't something we should throw lightly aside
It should be hurled with force
Tohle není něco, co bychom měli zlehka odhodit
Mělo by to být hozeno silou
Tohle není něco, co bychom měli zlehka odhodit
Mělo by to být hozeno silou
You say that's an overstatement
I don't think it will do
These laughably small dogs
I think I'll hand them to you
So tell me now, have you met somebody new?
Říkáš, že je to zveličování
Nemyslím si
Tihle směšně malá psi
Myslím, že ti je přivedu
Teď mi řekni, potkala jsi někoho nového?
May the iron bars stand upright
May the iron bars stand upright
It's the sharp end of a season
Sharp end of a season
Sharp end of a season
Sharp end of a season
Jen ať ty železné tyče stojí vzpřímeně
Jen ať ty železné tyče stojí vzpřímeně
Je to náhlý konec sezóny
Náhlý konec sezóny
Náhlý konec sezóny
Náhlý konec sezóny
We were saving daylight
But now there's no morning
One has to know when one has to stop
No morning for us
Ochraňovali jsme svítání
Ale teď už není ráno
Člověk musí vědět, kdy má přestat
Žádné ráno pro nás dva
You say that's an overstatement
I don't think it will do
Look at these small dogs
What can we do?
I take one, and you take the other two
May the iron bars stand upright
It's the sharp end of a season
Sharp end of a season
Sharp end of a season
Sharp end of a season
Říkáš, že je to zveličování
Nemyslím si
Podívej se na tyhle malé psy
Co můžeme dělat?
Vezmu si jednoho a ty si vezmeš ty zbylé dva
Jen ať ty železné tyče stojí vzpřímeně
Je to náhlý konec sezóny
Náhlý konec sezóny
Náhlý konec sezóny
Náhlý konec sezóny
We were saving daylight
But now there's no morning
One has to know when one has to stop
No morning for us
Ochraňovali jsme svítání
Ale teď už není ráno
Člověk musí vědět, kdy má přestat
Žádné ráno pro nás dva
You say that's an overstatement
I don't think it will do
Look at these small dogs
What can we do?
I take one, and you take the other two
Říkáš, že je to zveličování
Nemyslím si
Podívej se na tyhle malé psy
Co můžeme dělat?
Vezmu si jednoho a ty si vezmeš ty zbylé dva

Text přidala grzbr

Překlad přidala grzbr

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Province Complains

Reklama

Cats On Fire texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.