Kecárna Playlisty
Reklama

Mesmer And Reason - text, překlad

In the moment a tree takes
To decide which way to fall, I got you
Ve chvíli, v jaké se strom rozhoduje
na kterou stranu spadne, jsem ti porozuměl
I noticed the pain in your eyes
See, the illness has now reached your eyes
And I will have to employ
All of my powers
And the artificial tide
Všiml jsem si bolesti v tvých očích
Viděl, že bolest se už dostala do tvých očí
A budu muset využít
veškerou svoji sílu
a umělý odliv
With these hands on your forehead
With these very special hands
I let that inner glow of yours expand
S těmito dlaněmi na tvém čele
S těmito výjimečnými dlaněmi
Nechám tvou vnitřní záři rozšířit se
Cast your sense aside, dear
You will have time to reason later
Zahoď svůj zdravý rozum stranou, drahá
Na uznání těchto důvodů budeš mít čas později
I noticed the pain in your eyes
See the illness has now reached your eyes
And I will have to employ
All of my powers
With an artificial tide
Všiml jsem si bolesti v tvých očích
Viděl, že bolest se už dostala do tvých očí
A budu muset využít
Veškerou svou sílu
A umělý odliv
From confusion in your small head
Back to how it all once was
And with this woman's tears I wash my hands
Od zmatku v tvé malé hlavě
Zpět k tomu, jak to kdysi bývalo
A slzami této ženy si umyji ruce
And I'll give you
(More than you would know)
Just by watching me
(More than you would know)
You're blind but you will see
(More than you would know)
Just how to move on when your life is a drag
A já ti dám
(Víc než bys tušila)
Jen pozorováním mě
(Víc než bys tušila)
Jsi slepá, ale uvidíš
(Víc než bys tušila)
Jak dál, když tvůj život je přítěž
No, she isn't pale, it's just a trick of the light Ne, není bledá, to je jen lest světla
Finally summon yourself, that is
Through me you will realise
All those dreams that I've buried inside
All those dreams that I've buried inside
Again I'll have to employ
All of my powers
And the artificial tide
Konečně se seber, protože
Skrz mě si uvědomíš
Všechny ty sny, které jsem skryl uvnitř
Všechny ty sny, které jsem skryl uvnitř
Opět budu muset využít
Veškerou svou sílu
A umělý odliv
Now if you could
Just lie down and let me
Give this warm and helping hand
And I don't know why, but she complied
Nyní, pokud bych mohl
Jen si lehni a nech mě
Podat ti tuto teplou a pomocnou ruku
A nevím proč, ale ona vyhověla
And I'll give you
More than you would know)
(Just by watching me
(More than you would know)
You're blind but you will see
(More than you would know)
Just how to move on when your life is a drag
No, she isn't pale, it's just a trick of the light
A já ti dám
(Víc než bys tušila)
Jen pozorováním mě
(Víc než bys tušila)
Jsi slepá, ale uvidíš
(Víc než bys tušila)
Jak dál, když tvůj život je přítěž
Ne, není bledá, to je jen lest světla
When she called out, I was there (x3) Když zavolala, byl jsem tam (x3)

Text přidala grzbr

Překlad přidala grzbr

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Province Complains

Reklama

Cats On Fire texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.