Playlisty Kecárna
Reklama

The Letter Edged in Black - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I was standin' by my window yesterday morning
Without a thought of worry or of care
When I saw the postman comin' up the pathway
With such a happy face and jolly air.
Včera ráno jsem postával u okna,
bez náznaku obav nebo zájmu.
Když jsem spatřil pošťáka, přicházejícího po cestě,
se svátečním a šťastným výrazem.
He rang the bell and whistled as he waited
Then he said; "Good morning to you, Jack"
But he little knew the sorrow he had brought me
When he handed me a letter edged in black.
Zazvonil a zatímco čekal, si hvízdal,
poté řekl: "Dobré ráno, Jacku".
Ale tušil, jaký zármutek mi přinesl,
když mi podával dopis s černými okraji.
With trembling hand I took this letter from him
I broke the seal and this is what it said:
"Come home my boy, your dear old father wants you
Come home my boy, your dear old mother's dead."
Převzal jsem dopis, chvějící se rukou,
sejmul jsem pečeť a zde je, co tam stálo:
"Přijď domů, chlapče, tvůj drahý otec tě chce.
Přijď domů, chlapče tvá drahá matka zemřela".

I bowed my head in sorrow and in sadness
The sunshine of my life, it all had fled
When the post man brought that letter yesterday morning
"Saying come home my boy, your dear old mother's dead."
Sklopil jsem hlavu v zármutku a smutku,
světlo mého života, vše se rozprchlo.
Když včera ráno pošťák přinesl ten dopis,
"Přijď domů, chlapče tvá drahá matka zemřela".
"The last words your mother ever uttered
Tell my boy I want him to come back
My eyes are blurred, my poor old heart is breaking
So, I'm writing you this letter edged in black."
"Poslední slova, která tvá matka pronesla,
byla "Řekni mému chlapci, že chci aby přišel,
mé oči se kalí, mé ubohé staré srdce puká,
takže ti píšu tento dopis s černými okraji".
"Forget those angry words that we had spoken
You know I didn't mean them, don't you, Jack
May the angels bear as witness, I am asking
Your forgiveness in this letter edged in black."
"Zapomeň ta zlostná slova, jež jsme vyřkli,
ty víš, že jsem je tak nemyslela, Jacku.
Andělé mi mohou být svědky,
že žádám tvé odpuštění,
tímto dopisem s černými okraji."

Text přidal Siorak

Video přidal Siorak

Překlad přidal Spike19

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.