Playlisty Akce
Reklama

Pressure - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I remember when you told me
I should go back to the old me
Before the Taylor’s and the tattoos
Before the Perignon and O.G.
Pamatuju si, když jsi mi řekla, že
Bych se měl vrátit ke svému starému já
Před Taylor a těmi tetování
Před Peringnon a O.G.
So far left and it feels so right
You sit in the back telling me how to drive
But I need a taste of someone who’s
Gonna love me for me and my new attitude
Tak daleko jsem zašel a přišlo mi to správné
Sedíš vzadu a říkáš mi, jak řídit
Ale potřebuju ochutnat někoho, kdo
Mě bude milovat pro mě a můj nový postoj
Put me in overtime, try to control my mind
Had enough of this pressure
Don’t give me this pressure
It’s weighing down on me
I feel like honestly
I don’t fuck with this pressure
Don’t give me this pressure
Dej mi přesčas, zkus ovládat mou mysl
Měl jsem dost toho nátlaku
Nedávej mi tento nátlak
Zatěžuje mě
Cítím se upřímně
Neseru se s tím tlakem
Nedávej mi tenhle nátlak
Feels like voodoo cause I’m always in control
I be like who do you think you’re talking to
Ain’t no money or pussy power or label control my mind
Make the rules up as we go and I ain’t bout to stand in line
Mám pocit, že jde o voodoo, protože jsem ovládán
Jsem tím, s kým si myslíš, že mluvíš
Žádné peníze ani dámská síla ani label neovládají mou mysl
Tvoříme si pravidla, když jdeme a není to o tom stát v řadě
So far left and it feels so right
You sit in the back telling me how to drive
But I need a taste of someone who’s
Gonna love me for me and my new attitude
Tak daleko jsem zašel a přišlo mi to správné
Sedíš vzadu a říkáš mi, jak řídit
Ale potřebuju ochutnat někoho, kdo
Mě bude milovat pro mě a můj nový postoj
Put me in overtime, try to control my mind
Had enough of this pressure
Don’t give me this pressure
It’s weighing down on me
I feel like honestly
I don’t fuck with this pressure
Don’t give me this pressure
Dej mi přesčas, zkus ovládat mou mysl
Měl jsem dost toho nátlaku
Nedávej mi tento nátlak
Zatěžuje mě
Cítím se upřímně
Neseru se s tím tlakem
Nedávej mi tenhle nátlak
Frankensteinin’ they wanna put me back in the lab
If I’m gonna be grinding, if I’m gonna be making this skrill
I’m gonna do it my way, bitch get out of my head
I’m gonna do it my way, bitch get out of my head
Frankensteinovi mě chtějí vrátit do laboratoře
Pokud to bude skřípat, pokud dělám tohle
Udělám to po svém, krávo, vypadni mi z hlavy
Udělám to po svém, krávo, vypadni mi z hlavy

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Moonshine

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.