Kecárna Playlisty
Reklama

Is It Saturday Yet - text, překlad

playlist Playlist
I'm a product of the nation
My Nintendo's on the floor
On a permanent vacation
Momma's bangin' at my door
Jsem produkt národa.
Moje Nintendo je na podlaze,
na nekončících prázdninách.
Máma buší na mé dveře.
Na na na, she's screamin at me
But I don't wanna understand
And I go ooooh
It goes on and on and on
Na na na, křičí na mě,
ale já nechci rozumět.
A já jdu, ooooh,
jde to dál a dál a dál.
Is it Saturday yet
´Cause I wanna get up
Is it Saturday yet
It just feels like a Saturday,
Baby, is it Saturday yet
I just wanna get up
Is it Saturday yet
´Cause it feels like a Saturday
Baby, is it Saturday
Je ještě sobota?
Protože chci vstát.
Je ještě sobota?
Prostě mi to připadá jako sobota.
Baby, je ještě sobota?
Prostě chci jen vstát.
Je ještě sobota?
Protože to vypadá jako sobota.
Baby, je to sobota?
I was raised by the television
Jerry Springer was my dad
And it wouldn't matter
If Martha Stewart was my mother
And Aaron Carter was my brother
´Cause I'd still be bad
Byl jsem vychován televizí,
Jerry Springer byl můj táta
a to by nevadilo,
pokud by Martha Stewart nebyla moje matka
a Aaron Carter můj bratr,
protože bych stále byl zlý.
I'm a product of the nation
And I'm the last generation
Jsem produkt národa
a jsem poslední generace.
Na na na, they won't stop screamin
And I don't think they understand
And I go ooooh
It goes on and on and on
Na na na, nezastaví (oni) křik,
a nemyslím si, že chápou,
a já jdu, ooooh,
jde to dál a dál a dál.
Information overload
Comin through my mind
That I can't control
In the back of my head
Are the eyes that I see
That has got to be
A side of me
Informace o přetížení
prochází mou myslí tak,
že to nemůžu kontrolovat.
Vzadu za mou hlavou
jsou oči, které vidím.
Tak to má být.
Část mě.
And I go ohhhhhhhhh
She's screamin at me
But I don't wanna understand
A já jdu, ohhhhhhhhh.
Křičí na mě,
ale já nechci rozumět.
Is it Saturday yet
´Cause I wanna get up
Is it Saturday yet
It just feels like a Saturday,
Baby, is it Saturday yet
I just wanna get up
Is it Saturday yet
´Cause it feels like a Saturday
Baby, is it Saturday
Je ještě sobota?
Protože chci vstát.
Je ještě sobota?
Prostě mi to připadá jako sobota.
Baby, je ještě sobota?
Prostě chci jen vstát.
Je ještě sobota?
Protože to vypadá jako sobota.
Baby, je to sobota?
Is it Saturday yet
´Cause I wanna get up
Is it Saturday yet
It just feels like a Saturday,
Baby, is it Saturday yet
I just wanna get up
Is it Saturday yet
´Cause it feels like a Saturday
Baby, is it Saturday
Je ještě sobota?
Protože chci vstát.
Je ještě sobota?
Prostě mi to připadá jako sobota.
Baby, je ještě sobota?
Prostě chci jen vstát.
Je ještě sobota?
Protože to vypadá jako sobota.
Baby, je to sobota?
I was raised by the television
Jerry Springer is my brother
And my mother's cousin, was it?
The uncle of my sister's
Byl jsem vychován televizí,
Jerry Springer je můj bratr
a mé matky bratranec, nebo ne?
Strýc mojí sestry.

Text přidala nicky2000

Video přidala nicky2000

Překlad přidala nicky2000

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Now or Never

Reklama

Nick Carter texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.