Playlisty Akce
Reklama

One Better - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Give me half the chance
I’ll make you understand
That what I got to give
Is so much more than this
Than you'll ever know
Dej mi půl šance
Udělám vám rozumět
Že to, co mám dát
Je tak mnohem více než toto
Než jsi ty budeš vědět
I don’t say what’s on my mind
But you’ll find this out in time
Don’t always open up
I’m not quick to trust
And let someone inside
Nechci říkat, co mám na mysli
Ale budete to zjistit včas
Ne vždy otevírají
Nejsem rychlý důvěřovat
A nechat někoho uvnitř
I’ve got a lot to learn
Never felt this way before
But I gotta say what’s right for me
Mám hodně co učit
Nikdy necítil takhle před
Ale musím říct, co je pro mě ta pravá
You should know that I can
Be more than you will ever need
I’ll show you something new to see, yeah
I’ll be the one you can believe
I’ll be one better, Yeah
I’ll be one better
Měli byste vědět, že mohu
Být více než kdy budete potřebovat
Já vám ukážu něco nového vidět, jo
Budu ten můžete věřit
Budu jeden lepší, Jo
Budu jeden lepší
You’ve seen some falling stars
You felt a broken heart
Time is all it takes
Learn from my mistakes
Know exactly what you are
But I can’t hang on the side
I’ve had enough of all these fights
Gotta give to you
Gotta get this through
Vy jste viděl nějaké padající hvězdy
Jste se cítil zlomené srdce
Čas je vše to trvá
Poučit z mých chyb
Přesně vědět, co jste
Ale nemohu pověsit na straně
Už mám dost všech těchto bojů
Musím dát k vám
Musím si to přes
Till you realize
I’ve got a lot to learn
Never felt this way before
But I gotta say what’s right for me
Až si uvědomíte,
Mám hodně co učit
Nikdy necítil takhle před
Ale musím říct, co je pro mě ta pravá
You should know that I can
Be more than you will ever need
I’ll show you something new to see (yeah)
I’ll be the one you can believe
I’ll be one better, Yeah
Měli byste vědět, že mohu
Být více než kdy budete potřebovat
Já vám ukážu něco nového vidět (yeah)
Budu ten můžete věřit
Budu jeden lepší, Jo
I wont back down (No never, No never)
You don’t have to be alone
Girl, Alone (Oooh, Ooh) No (Oh)
Jsem zvyklý zpět dolů (Ne, nikdy, nikdy Ne)
Nemusíte být sám
Dívka, Alone (Oooh, ooh) Ne (Oh)
You should know that I can
Be more than you will ever need
I’ll show you something new to see
I'll be the one you can believe
I’ll be one better (Oh)
(I’ll be)
I’ll be one better (Oh)
(I’ll will)
I’ll be one better (Oh)
Měli byste vědět, že mohu
Být více než kdy budete potřebovat
Já vám ukážu něco nového vidět
Budu ten můžete věřit
Budu jeden lepší (Oh)
(budu)
Budu jeden lepší (Oh)
(budu se)
Budu jeden lepší (Oh)

Text přidal machr

Video přidala _Bree_

Překlad přidala Barca18

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.