Playlisty Akce
Reklama

Leave It Up To Me - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

It's the kids, baby
It's the kids, baby
It's the kids, come on
It's the kids, baby
It's the kids, baby
And ya know we're gonna groove
It's the kids, baby
It's the kids, baby
It's the kids, come on
It's the kids, baby
Je to děti, dítě
Je to děti, dítě
Je to děti, přijdou na
Je to děti, dítě
Je to děti, dítě
A víte budeme drážky
Je to děti, dítě
Je to děti, dítě
Je to děti, přijdou na
Je to děti, dítě
Leave it up, leave it up to me Opustit to, nechte to na mně
Listen to the kids
Grown up, sewn up
Even when they mess up
Actin' like it's all sewn up
Mom and dad think we
Need to have a talk
Think the kids rule the world
Boys and girls
Poslechněte si děti
Vyrostl, zašitý
Dokonce i když se zkazit
Aktin 'jako je to všechno zašitý
Máma a táta, že jsme
Potřebujete mít diskuse
Domnívám se, že děti vládnou světu
Chlapci a dívky
You can't blame us for notta
You taught us, to follow orders
Cuz I'm the baby, dun gotta
Monkey see (ah ah)
Monkey do no more
The fun stops here
What's the score
We might start a play fight
Just to imitate you
Donchya feel silly now
Shame on you
Don't start to cry now
I don't blame you
Afterall your just a grown-up
Whachya gonna do
Nemůžete obviňovat nás notta
Jste nás učil, plnit rozkazy
Protože jsem dítě, šedivý musím
Opice vidí (ah ah)
Opice udělat nic víc
Zábava zde zastaví
Jaké je skóre
Mohli bychom začít hrát boj
Jen Vás napodobit
Donchya cítit hloupě nyní
Styď se
Nezačínají plakat teď
Nedivím se vám
Konecne si jen dospělý
Whachya dělat
It's the kids. Even I
Gotta heat it up, heat it up
What's the deal. Doncha know I
Gotta give it up, give it up
Make way, put it on
Gotta hook it up, hook it up
How's that
Leave it up, leave it up to me
Je to děti. Dokonce jsem
Musím to teplo, teplo to
Jaké je řešení. Doncha vím, že jsem
Musím dát to, dát jej nahoru
Uvolnit cestu, dát to na
Musím to háček, háček to
Jak to, že
Opustit to, nechte to na mně
It's the kids
What would ya do if I
Speed it up, speed it up
Set it off
Gonna live it up, live it up
Make way, put it on
Gonna hook it up, hook it up
How's that
Leave it up, leave it up to me
Je to děti
Co by dělal, kdybych tě
K jejímu urychlení, rychlost to
Set It Off
Žij to, žít se
Uvolnit cestu, dát to na
Ti ji připojit, háček to
Jak to, že
Opustit to, nechte to na mně
When the grown-ups go awol
Who ya gonna call
Here come the young ones
The baby crime busters
Big people, listen up
Relax now we're equal
And if the money's right
Then we might make a sequal
Do I hear a "please"?
I love it when you beg me
I need a bribe now
Just to move my legs, see
And I might fit you in
If you make way
Když se dospělí jít AWOL
Kdo tě zavolá
Zde přicházejí mladí
Busters dítě zločin
Big lidi, poslouchejte
Relax teď jsme stejnou
A pokud peníze má pravdu
Pak bychom mohli udělat sequal
Slyším "prosím"?
Miluju, když mě budete prosit
Musím teď úplatek
Stačí pohnout nohou, viz
A mohl bych vám hodí v
Pokud uděláte cestu
(Lemme talk to my people we can save the day) (Nechte mě mluvit s mým lidem můžeme zachránit den)
It's the kids. Even I
Gotta heat it up, heat it up
What's the deal. Doncha know I
Gotta give it up, give it up
Make way, put it on
Gotta hook it up, hook it up
How's that
Leave it up, leave it up to me
Je to děti. Dokonce jsem
Musím to teplo, teplo to
Jaké je řešení. Doncha vím, že jsem
Musím dát to, dát jej nahoru
Uvolnit cestu, dát to na
Musím to háček, háček to
Jak to, že
Opustit to, nechte to na mně
It's the kids
What would ya do if I
Speed it up, speed it up
Set it off
Gonna live it up, live it up
Make way, put it on
Gonna hook it up, hook it up
How's that
Leave it up, leave it up to me
Je to děti
Co by dělal, kdybych tě
K jejímu urychlení, rychlost to
Set It Off
Žij to, žít se
Uvolnit cestu, dát to na
Ti ji připojit, háček to
Jak to, že
Opustit to, nechte to na mně
(Now whatchya gonna do) (Teď whatchya dělat)
Mom and dad, they be
Gettin' on my nerves
Workin' em, workin' em
Is that what I deserve
But after many days
Hey, I want them back
Tell me who's gonna bake
My cake and all that
Who's gonna suffer from
My practical jokes
And answer when I'm moving
Hey, it's gotta be my folks
And who's gonna get me up
Ready for the flight
And who's gonna tell me
"Everything's alright"
Mamka a taťka, být
Gettin 'na nervy
Pracuju 'em, Pracuju' em
Je to to, co jsem si zaslouží
Ale po mnoha dnech
Ahoj, chci je zpátky
Řekni mi, kdo bude péct
Můj dort a všichni, které
Kdo bude trpět
My kanadské žertíky
A odpověď, když jedu
Hej, to je bejt moje lidé
A kdo je dostaneme mě
Připraveno pro let
A kdo bude mi
"Všechno v pořádku je"
But wait a minute
That sounds so soft
That won't impress a
Hot chicka that I cross
Don't play me out cuz
I'll switch ya off
You've been told old for too long
Singin' the same song
If you're old enough to vote
Then it's time to sit down
It's all about the little hommies
Takin' the crown
So if you're too young to vote
Here's your chance to have a say
Come on everybody
Help me save the day
Ale počkejte chvíli
To zní tak měkké,
Že nebude zapůsobit
Hot chicka, že jsem přes
Nehrajte mi cuz
Budu tě vypnout vypínač
Vy jste řekl, staré příliš dlouho
Singin 'stejná písnička
Pokud jste dost starý na to, aby hlasování
Pak je čas si sednout
Je to všechno o trochu hommies
Takin 'koruny
Takže pokud jste příliš mladý, aby hlasování
Zde je vaše šance mít možnost vyjádřit se
Pojďte všichni
Pomozte mi zachránit den
It's the kids. Even I
Gotta heat it up, heat it up
What's the deal. Doncha know I
Gotta give it up, give it up
Make way, put it on
Gotta hook it up, hook it up
How's that
Leave it up, leave it up to me
Je to děti. Dokonce jsem
Musím to teplo, teplo to
Jaké je řešení. Doncha vím, že jsem
Musím dát to, dát jej nahoru
Uvolnit cestu, dát to na
Musím to háček, háček to
Jak to, že
Opustit to, nechte to na mně
It's the kids
What would ya do if I
Speed it up, speed it up
Set it off
Gonna live it up, live it up
Make way, put it on
Gonna hook it up, hook it up
How's that
Leave it up, leave it up to me
Je to děti
Co by dělal, kdybych tě
K jejímu urychlení, rychlost to
Set It Off
Žij to, žít se
Uvolnit cestu, dát to na
Ti ji připojit, háček to
Jak to, že
Opustit to, nechte to na mně
It's the kids. Even I
Gotta heat it up, heat it up
What's the deal. Doncha know I
Gotta give it up, give it up
Make way, put it on
Gotta hook it up, hook it up
How's that
Leave it up, leave it up to me
Je to děti. Dokonce jsem
Musím to teplo, teplo to
Jaké je řešení. Doncha vím, že jsem
Musím dát to, dát jej nahoru
Uvolnit cestu, dát to na
Musím to háček, háček to
Jak to, že
Opustit to, nechte to na mně
It's the kids
What would ya do if I
Speed it up, speed it up
Set it off
Gonna live it up, live it up
Make way, put it on
Gonna hook it up, hook it up
How's that
Je to děti
Co by dělal, kdybych tě
K jejímu urychlení, rychlost to
Set It Off
Žij to, žít se
Uvolnit cestu, dát to na
Ti ji připojit, háček to
Jak to, že
Leave it up, leave it up to me Opustit to, nechte to na mně

Text přidal machr

Video přidala kotoul

Překlad přidala Barca18

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.