Kecárna Playlisty
Reklama

Part Of Your World - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Look at this stuff, isn't it neat?
Wouldn't you think my collection's complete?
Wouldn't you think I'm the girl
The girl who has everything?
Podívej se na ty věci, no nejsou krásné?
Nemyslel bys, že je má sbírka úplná?
Nenapadlo by tě, že jsem ta holka
Ta holka, co má všechno?
Look at this trove, treasures untold
How many wonders can one cavern hold?
Looking around here you'd think
Sure, she's got everything
Podívej se na ty nepopsatelné poklady
Kolik zázraků může skrývat jediná jeskyně
Když se tady rozhlédneš, jistě si pomyslíš
Že ta holka má všechno
I've got gadgets and gizmos a plenty
I've got whozits and whatzits galore
You want thingamabobs? I've got 20
But who cares? No big deal,
I want more
Mám různé věcičky a spoustu udělátek
Mám hromady nejrůznějších věcí
Chceš cokoliv? Mám toho 20
Ale koho to zajímá? O nic nejde
Já chci víc
I wanna be where the people are
I wanna see wanna see 'em dancing
Walking around on those
What do you call 'em? Oh, feet
Chci být tam, kde jsou lidi
Chci je vidět tančit
Procházet se na těch
Jak tomu říkáš? Jo, nohy
Flipping your fins you don't get too far
Legs are required for jumping, dancing
Strolling along down a
What's that word again?
Street
Nedostaneš se daleko, když budeš mrskat ploutví
Ke skákání a tančení potřebuješ nohy
A k vykračování si po
Jak zase bylo to slovo?
Ulici
Up where they walk, up where they run
Up where they stay all day in the sun
Wandering free
Wish I could be, part of that world
Tam, kde chodí, tam, kde běží
Tam, kde zůstávají celý den na slunci
Volně se toulají
Kéž bych mohla být součástí toho světa
What would I give if I could live
Out of these waters?
What would I pay to spend a day
Warm on the sand?
Co já bych za to dala, kdybych mohla žít
Mimo tyhle vody?
Kolik bych zaplatila, abych mohla strávit den
Na horkém písku?
Bet'cha on land, they understand
Bet they don't reprimand their daughters
Bright young women, sick of swimming
Ready to stand
Vsadím se s tebou, že na zemi to chápou
Vsadím se, že svoje dcery nekárají
Jasné, mladé ženy, plavání mají plné zuby
Jsou připraveny stát
I'm ready to know what the people know
Ask 'em my questions
And get some answers
What's a fire? And why does it
What's the word?
Burn
Jsem připravena dozvědět se, co vědí lidé
Pokládat jim otázky
A získat odpovědi
Co je oheň? A proč způsobuje
Jak je to slovo?
Popáleniny
When's it my turn?
Wouldn't I love
Love to explore that shore up above?
Out of the sea
Wish I could be
Part of that world
Kdy jsem na řadě?
Copak bych ráda
Neprozkoumala tam to pobřeží?
Mimo moře
Kéž bych mohla být
Součástí toho světa

Text přidala ciarakaulitz

Video přidala Gallisper

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama

The Little Mermaid Greatest Hits

Reklama

Carly Rae Jepsen texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.