Playlisty Akce
Reklama

Call Me Maybe - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I threw a wish in the well,
Don't ask me, I'll never tell
I looked to you as it fell,
And now you're in my way
Hodila jsem přání do studny,
Neptejte se mě, já ho nikdy neřeknu
Dívala jsem se na tebe, zatímco to padalo,
A teď jsi mi v cestě
I'd trade my soul for a wish,
Pennies and dimes for a kiss
I wasn't looking for this,
But now you're in my way
Já bych vyměnila svou duši za přání,
Haléře a desetníky za polibek
Tohle jsem nehledala,
Ale teď jsi v mém životě
Your stare was holdin',
Ripped jeans, skin was showin'
Hot night, wind was blowin'
Where do you think you're going, baby?
Tvůj upřený pohled,
Roztrhané džíny, kůže byla vidět
Horká noc, vítr vane
Kam si myslíš, že jdeš, zlato?
Hey, I just met you,
And this is crazy,
But here's my number,
So call me, maybe!
Hej, právě jsem tě potkala
A to je šílené,
Ale tady je moje číslo,
Tak mi třeba zavolej!
It's hard to look right
At you baby,
But here's my number,
So call me, maybe!
Je těžké se dívat přímo
Na tebe zlato,
Ale tady je moje číslo,
Tak mi třeba zavolej!
Hey, I just met you,
And this is crazy,
But here's my number,
So call me, maybe!
Hele, právě jsem tě potkala,
A to je šílené,
Ale tady je moje číslo,
Tak mi třeba zavolej!
And all the other boys,
Try to chase me,
But here's my number,
So call me, maybe!
A všichni ostatní kluci,
se mě snaží získat,
Ale tady je moje číslo,
Tak mi třeba zavolej!
You took your time with the call,
I took no time with the fall
You gave me nothing at all,
But still, you're in my way
Dal sis na čas se zavoláním,
Nedělám si nic z neúspěchu
Nic jsi mi nedal,
Ale přesto jsi v mém životě
I beg, and borrow and steal
Have foresight and it's real
I didn't know I would feel it,
But it's in my way
Žádám, půjčuji si a kradu
Mám předvídavost a ta je opravdová
Nevěděla jsem, že bych to mohla tak cítit,
Ale je to v mém životě
Your stare was holdin',
Ripped jeans, skin was showin'
Hot night, wind was blowin'
Where you think you're going, baby?
Tvůj upřený pohled,
Roztrhané džíny, kůže byla vidět,
Horká noc, vítr vane
Kam si myslíš, že jdeš, zlato?
Hey, I just met you,
And this is crazy,
But here's my number,
So call me, maybe!
Hej, právě jsem tě potkala,
A to je šílené,
Ale tady je moje číslo,
Tak mi třeba zavolej!
It's hard to look right
At you baby,
But here's my number,
So call me, maybe!
Je těžké se dívat přímo
Na tebe zlato,
Ale tady je moje číslo,
Tak mi třeba zavolej!
Hey, I just met you,
And this is crazy,
But here's my number,
So call me, maybe!
Hej, právě jsem tě potkala,
A to je šílené,
Ale tady je moje číslo,
Tak mi třeba zavolej!
And all the other boys,
Try to chase me,
But here's my number,
So call me, maybe!
A všichni ostatní kluci,
se mě snaží získat,
Ale tady je moje číslo,
Tak mi třeba zavolej!
Before you came into my life
I missed you so bad
I missed you so bad
I missed you so, so bad
Předtím, než jsi přišel do mého života
Když jsi mi chyběl bylo to hrozné
Když jsi mi chyběl bylo to hrozné
Když jsi mi chyběl bylo to hrozné
Before you came into my life
I missed you so bad
And you should know that
I missed you so, so bad (bad, bad)
Předtím, než jsi přišel do mého života
Chyběl jsi mi a bylo to hrozné
A měl by jsi vědět, že
Když jsi mi chyběl bylo to hrozné
It's hard to look right
At you baby,
But here's my number,
So call me, maybe!
Je těžké se dívat přímo
Na tebe zlato,
Ale tady je moje číslo,
Tak mi třeba zavolej!
Hey, I just met you,
And this is crazy,
But here's my number,
So call me, maybe!
Hej, právě jsem tě potkala,
A to je šílené,
Ale tady je moje číslo,
Tak mi třeba zavolej!
And all the other boys,
Try to chase me,
But here's my number,
So call me, maybe!
A všichni ostatní kluci,
Se mě snaží získat,
Ale tady je moje číslo,
Tak mi třeba zavolej!
Before you came into my life
I missed you so bad
I missed you so bad
I missed you so, so bad
Předtím, než jsi přišel do mého života
Když jsi mi chyběl bylo to hrozné
Když jsi mi chyběl bylo to hrozné
Když jsi mi chyběl bylo to hrozné
Before you came into my life
I missed you so bad
And you should know that
So call me, maybe!
Předtím, než jsi přišel do mého života
Když jsi mi chyběl bylo to hrozné
A měl bys vědět, že
Tak mi třeba zavolej!

Text přidala Flagship

Text opravila Srimona

Videa přidali MichalPitlys, MajorLorne, AliNirvana88

Překlad přidala AdrianaA3

Překlad opravila Tesous

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Tahle píseň byla použita ve filmu Fakjů pane učiteli 2.  (Pruskova_D)
  • 8. 10 2017 dosáhl oficiální klip k Call Me Maybe na serveru YouTube 1 miliardy zhlédnutí.  (blobfish)
Reklama

Kiss

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.