Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

When Crows Tick on Windows - text, překlad

playlist

Three quite calm nights went by.
Merely the silence before a new tempest arrived.
All hell breaks loose on night four.
The children can now hear how father is whipping their squealing mother
with his leather belt while she falls to the floor.
The fear and tension is rising by the day.
The boy falls asleep but his sister is kept awake
by having serious thoughts for the two of them to escape.
Tick-tack! It's time to go!
For there's a crow... Tick! Tack... Ticking on her window.
She has no explanation why she has a terrible feeling
that someone is going to die.
Next morning they leave everything behind.
They bring some clothes, water and bread.
They run with fear
but without hesitation and regret,
without looking back.

Darkness has fallen.
Two children are afraid and lost in the night.
They walk on an old road when a car appears
and they're too slow to hide.
Goddamn! He found them!
Goddamn! He found them!
Goddamn! He found them...
His eyes glow like those of SATAN himself!
He's cursing, pounding, screaming!
Throws his son into the car.
Hits his little daughter so hard!
Tell me the truth. I know this was you.
But no more, little whore.

I'll punish you like I've never done before.
Goddamn! Goddamn!
His eyes glow like those of SATAN himself!
They get beaten, locked up and mistreated.
There's no place like home!

And she opens her eyes after another brutal night.
Weeping wind whining hopeless tones
and there's no sunshine ,it's still dark outside.
The living room is trashed.
There are bloodstains and pieces of glass everywhere.
Father still passed out on the couch.
Where's mother? And why is there water dripping down the stairs?

She walks up the staircase and sees her little brother
holding on to the doorpost of the bathroom,
As if he had just seen a ghost.
His body is frozen, eyes wide open.
He does not react to her voice.
What's wrong? A tear rolls down his pale face.
And then!
The sight of their dead mother,
floating in light red water flowing from the bathtub.
She had left the water faucet open,
taken an overdose of pills and slit both her wrists.
No! She is dead! She is dead! Mother is dead!
No! Mama, why? Oh mother, goodbye...
Mommy, why? Oh mother, goodbye...
When crows tick on windows
Oh, when crows tick on windows...

Text přidal CzechMan

Videa přidali SatanicWoman, Dominika0506

Uplynuly tři klidné noci.
Pouze ticho před bouří.
Čtvrté noci se peklo otevírá.
Děti teď slyší jak otec bije jejich sténající matku.
Jeho koženým opaskem když matka padá k zemi.
Strach a napětí se dnem zvyšuje.
Chlapec usíná, ale jeho sestru vážné myšlenky o tom, že by měli utéct nenechají spát.
Tik tak! Je čas jít!
Je to vrána... Tik! Tak... ťukající na její okno.
Nedokáže si zdůvodnit ten strašný pocit,
že někdo zemře.
Další ráno nechají vše za sebou.
Vzali si nějaké šaty, vodu a chléb.
Utíkají se strachem
ale bez váhání či výčitek,
bez ohlednutí nazpět.

Spadla temnota.
Děti se bojí ztracené v noci.
Kráčejí po staré cestě, když se objeví auto
a oni se nestihnou schovat.
Doprdele! Našel je!
Doprdele! Našel je!
Doprdele! Našel je...
Jeho oči žhnou jako oči samotného ďábla!
Nadává, ohání se, řve!
Hodí svého syna do auta.
Tvrdě udeří jeho malou dceru!
"Řekni mi pravdu. Vím žes to byla ty!
Ale ne víc, malá děvko."

"Potrestám tě tak jako nikdy předtím."
Doprdele! Doprdele!
Jeho oči žhnou jako oči samotného ďábla!
Zbije je, zamkne je, týrá je.
Není místo které by mohly nazývat domovem!

Ona otevře oči po další brutální noci.
Dující vítr přináší bezmocné tóny
a není světlo, venku je stále tma.
Obývací pokoj je rozházený.
Jsou tam stopy krve a kousky skla všude kolem.
Otec vytuhlý na gauči.
Kde je matka? A proč teče voda dolů po schodech?

Kráčí nahoru po schodišti a spatří svého bratříčka
Držícího se veřejí koupelny,
jako by právě spatřil ducha.
Tělo je ztuhlé, oči rozevřené.
Nereaguje na její hlas.
Co je špatně? Slza stéká po jeho hladké tváři.
A pak!
Pohled na její mrtvou matku,
plovoucí v červené vodě tekoucí z kohoutku.
Nechala ho otevřený,
předávkovala se prášky a podřezala obě zápěstí.
NE! Je mrtvá! Je mrtvá! Matka je mrtvá!
Ne! Mámo, proč? Ach matko, sbohem...
Maminko, proč? Ach matko, sbohem...
To když vrána ťuká na okna
Ach, to když vrána ťuká na okna...

Překlad přidal FreakingCake


This Is No Fairytale

Carach Angren texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.