Playlisty Kecárna
Reklama

Haunting Echoes from the Seventeenth Century - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Hear this legend:
A saga of despair from an old southern town called Sjilvend
The elder peasants warned us, we should fear a hidden unmarked tomb in those marshy woods not far from here
Slyšte tuto legendu:
Sága zoufalství z jižního města jménem Sjilvend
Starší sedláci nás varovali, měli bychom se bát skryté neoznačené hrobky v těch bažinatých lesích nedaleko odtud
This is the saga of the white ghost haunting Lammendam
There a sick reflection keeps resurrecting only when the sun is gone
Toto je sága o bílém duchovi strašícím na Lammendam
Zde se mdlý odraz neustále objevuje, jen když je slunce pryč
Once there stood a castle in a wood
It seemed a rather old, wealthy looking farmstead
There lived a girl with the beauty of a pearl
Especially when she wore a white dress and wandered through fields of hard-working churls
Kdysi tu stál v lese hrad
Vypadal jako docela stará, bohatě vypadající usedlost
Žila tu dívka krásná jako perla
Hlavně když na sobě měla bílé šaty a bloumala poli tvrdě pracujících buranů
Everyone knew there were two young fellows who gave up everything for the love of their dreams
They did not care
Poor or rich..
She stole their hearts like a goddamn witch
Každý věděl, že tu byli dva mladí chlapíci,
kteří se vzdali všeho pro lásku jejich snů
Bylo jim jedno
Bohatí nebo chudí
Ukradla jim srdce jako zatracená čarodějnice
This region once was called De Leiffartshof
One was the German son of Högenbusch, the other one came from a domain called Heeringhof
And they both weren't aware of their mistress in white who could not decide
Echoes.. from the seventeenth century!
Echoes.. from the seventeenth century!
Echoes.. from the seventeenth century!
Tento kraj se kdysi jmenoval De Leiffartshof
Jeden byl Německý syn Högenbusche, ten druhý přišel z oblasti jménem Heeringhof
Ani jeden si nebyl vědom jejich paní v bílém, která se nemohla rozhodnout
Ozvěny.. ze sedmnáctého století!
Ozvěny.. ze sedmnáctého století!
Ozvěny.. ze sedmnáctého století!
During day he came with his horse and carriage then whistled..
Then she knew he was there..
A secret affair!
Therefore you'll be crowned as a whore
Během dne přijel se svým koněm a kočárem a zapískal..
Tak věděla, že byl tady..
Tajný poměr!
Proto budeš korunována jako děvka
Lammendam!
Lammendam!
Lammendam!
Lammendam!
The sun is drowning in the landscapes of the earth
The time to seduce her second admirer
There lies a note by the old knotted oak, carrying a stone and romantic poetry telling her when where to go
Slunce se topí v krajinách země
Je čas svést jejího druhého ctitele
U starého pokroucený dubu leží vzkaz, nesoucí kámen a romantickou poezii,
říkajíc jí kam má jít
One day he's riding his black horse through southern paradise
By coincidence he caught his doll cheating with another lad
Slut!
Jeden den jede na svém černém koni skrz jižní ráj
Náhodou nachytal jeho panenku, jak ho podvádí s jiným mladíkem
Kurva!
Why? Proč?
..and they hated passionately ever after ..a vášnivě se nenáviděli až do smrti

Text přidal trasher

Video přidal hereticbeast

Překlad přidal Sir_John

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lammendam

Reklama

Carach Angren texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.