Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Departure Towards a Nautical Curse - text, překlad

playlist

The crew froze
As he wiped the blood off on his coat
And threw the helmsman ruthlessly overboard.
In defiance of the storm
That kept them anchored for so long,
He swore an oath to forfeit right and wring.

Irreverent he cussed loudly:
"I will round the cape
Even if I have to sail until doomsday!"

Their petrified facial expressions could tell:
Their master was like a devil
On this floating piece of hell.
There and then he gave the signal of departure.

"Make sail and weigh the hook!"
And so they left the harbor.
Hear the Easter bells tolling
Through the roaring sound of a rough sea
Accompanied by the sight of a ship sailing
Towards her destiny.

What a spectacle of Blasphemy.
There was no rejoice after his mad choice.
Sails were lost, decks were flooded
And lightning turned their ship into a coal-black carcass.
Anxiety replaced vainglory.
The storm died down
But a sinister shroud of darkness remained
For the daylight came no more.

Floating in unending dusk, adrift on liquid ground.
Months went by and land was never found.
Food supplies putrefied and pestilence broke out.
Suicide became routine, some chose suspension
Others jumped and drowned.

The dead were sown in hammocks
And disposed of in the sea
Buried in a watery grave, after a short ceremony.
The crew froze as he left his cabin with knife and gun,
Slaughtering what was left of them one by one.
There was an evil murderous glimpse in his eyes.
By the time he was done
The ship was desecrated by death and demise.

Van der Decken lashes himself to the wheel
Swearing at Christ:
"I shall not yield!"
All at once a new storm rose and lightning struck.
The top mast broke off, impaling him
A shard of the crest piercing his chest
In a standing position nailed to the deck.
And so a man dies, and a ghost resurrects.

Text přidal trasher

Text opravil DevilDan

Video přidal RI-21-JE

Posádku zamrazilo
Když si otřel krev ze svého kabátu
A hodil kormidelníka nemilosrdně přes palubu
Při vzdoru bouře
Která je tak dlouho držela zakotvené
Provedl přísahu zbavit se práv a ždímat

Neuctivě hlasitě nadával:
"Budu kroužit kolem mysu
I kdybych měl plout až do soudného dne!"

Jejich ztuhlá mimika mohla povědět:
Jejich pá byl jako ďábel
Na svém plovoucím kusu pekla
Tady a potom dal znamení k odjezdu

"Vytáhněte plachty a zvedněte kotvu!"
A tak opustili přístav
Slyší Velikonoční zvony vyzvánět
Skrze řev hrubého moře
Za doprovodu pohledů na plující loď
Ke svému osudu

Jaká je to podívaná na rouhání
Nebylo co oslavovat po jeho šíleném rozhodnutí
Plachty byly ztracené, paluba zaplavená
A blesk změnil jejich loď do uhlo-černé kostry
Úzkost nahradila marnou slávu
Bouře zemřela
Ale zlověstý plášť temnot zůstal
A denní světlo už nepřišlo

Plující nekonečným soumrakem, zmítaní v tekuté zemi
Měsíce uplynuly a země nebyla k nalezení
Dodávky potravin shnily a vypukl mor
Sebevražda se stal rutinou, někdo si vybral pověšení
Jiní skočili a utopili se

Mrtví byli zabaleni do lůžkoviny
A likvidováni v moři
Pohřbeni v tekutém hrobě, po krátkém ceremoniálu
Posádka ztuhla, když opustil kabinu s nožem a pistolí
Porážející ty, co zbyli jednoho po druhém
V jeho očích byl zlý vražedný pohled
Až do doby než nebylo hotovo
Loď byla znevěstěna smrtí a zánikem

Van der Decken se připoutal ke kormidlu
Přísahající Kristovi:
"Neustoupím!"
Najednou přišla nová bouře a blesk udeřil
Horní stožár se zlomil, napíchl ho
Úlomek z hřebene bodl jeho palubu
A tak muž umírá a duch se vzřísí

Překlad přidal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.