Kecárna Playlisty
Reklama

Bitte Tötech mich - text, překlad

playlist Playlist
Another tale of tragedy.
He made his choice to end his life.
So it is written, passionately.
This soldier's fervent wish for suicide.
Soul torn asunder by the horrors of war.
One carrying so much death will
Soon care for life no more.
Další tragický příběh
Rozhodl se ukončit svůj život
Tak bylo psáno, vášnivě
Vroucí přání sebevraždy tohoto vojáka
Duše roztrhaná na kusy hrůzami války
Jeden nese víc než smrt
Se brzy už nebude zajímat o život
On the first day the soldier
Would quietly retreat to shoot himself
Through the head not far from his infantry.
První den voják
Mohl tiše ustoupit aby se zastřelil
Do hlavy nedaleko své pěchoty
"I can hear footsteps.
Someone's coming near.
Fuck! Should I stay? Disappear?
Es ist mein bester Freund.
Dieser Soldat ist immer für mich da.
Quickly I put my Luger away.
I thought this was my last day but I failed!"
"Slyším kroky
Někdo přichází
Sakra! Měl bych zůstat? Zmizet?
Je to můj nejlepší přítel
Tenhle voják tu vždy pro mě byl
Rychle jsem dal svůj luger pryč
Myslel jsem, že tohle bude můj poslední den, ale sehal jsem"
"Bitte tötet mich! Bitte tötet mich!" "Prosím, zabij mě! Prosím, zabij mě!"
On the second day he opened his eyes.
Consumed by sadness he thought:
"Today is the day I die.
I will take my life with the rope,
a bullet or maybe the knife"
Druhý den otevřel oči
Požírán smutekem si pomyslel
"Dneska zemřu
Vezmu si svůj život lanem
Kulkou nebo možná nožem"
So depressed.
So empty.
Wandering, hopeless, searching for death.
His soul feels so old and so cold.
The only desire left is his yearning for death.
Tak zdeptaný
Tak prázdný
Putující, beznadějný, hledající smrt
Jeho duše se cítí tak stará a chladná
Zůstala jen touha po smrti
He stumbled across an old farmstead
And entered this wooden shack.
There he found a rope and the guts
To jump and hang with a broken neck.
The second he tightened the slipknot
The barn door flew open.
This time he was caught by a farmer
Who grabbed his legs to lift and hold him high.
The soldier kicking and screaming:
"You bastard! Let me hang and die!"
Narazil na starou usedlost
A vstoupil do dřevěné chatrče
Zde našel lano a odvahu
Aby vyskočil a pověsil se se zlomeným vazem
Za sekundu utáhl smyčku
Dveře stodoly se rozlétly
Tentokrát ho chytil farmář
Který chytil jeho nohu a zvedl ho výš
Voják kope a křičí:
"Ty bastarde! Nech mě oběsit se a zemřít!"
In this struggle the soldier went mad.
After the rope snapped, he pulled a knife
And nine times in the stomach
The farmer was stabbed.
V tomto boji voják zešílel
Po prasknutí lana, vytáhl nůž
A devětkrát do břicha
Byl farmář bodnut
"Bitte tötet mich!" "Prosím, zabij mě!"
On the third day there was a fire fight.
This bloody assault would last until midnight.
Another opportunity for our soldier
Who craves the suicide.
Třetí den tu došlo ke střelbě
Tento krvavý útok bude trvat až do půlnoci
Další příležitost pro našeho vojáka
Který touží po sebevraždě
With open arms into the line of fire he asked for death.
But then he watched his friend,
Who is trying to prevent him from killing himself again
Die for his own determined suicide.
S otevřenou náručí v palebné linii žádal o smrt
Ale pak zahlédl svého přítele
Který se znovu snaží mu zabránit se zabít
Umírá pro jemu určenou sebevraždu
Here comes the part
Where he sticks the Luger into his mouth.
He was shot twice in the spine from behind,
Then blows half his face all over the ground.
Not dead yet but completely fucking paralyzed,
Kept alive in this hell for two long years
Before he finally died
Zde přichází část
Kde si dává luger do úst
Byl zastřelen dvakrát do páteře zezadu
Pak se jeho tvář rozlétla po zemi
Přesto není mrtvý, jen kompletně zasraně paralyzovaný
Držen naživu v tomto pekle po dva dlouhé roky
Než konečně zemřel

Text přidala metalistka24

Text opravil DevilDan

Video přidala metalistka24

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Where the Corpses Sink Forever

Reklama

Carach Angren texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.