Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Nervous Young Inhumans (2018) - text, překlad

playlist

You should've seen my cursive back then
Every letter was above the line
My Ps and Qs raised their stems
So nothing crossed beneath
I'm a little better now

You never lifted your voice
You never raised your hand
You never showed me your inhuman
You understand

Art gets what it wants and art gets what it deserves

Most people are jokes but you’re so real
Most of the time that I use the word “you”
Well you know that I’m mostly singing about you

You swore you’d never use
The face that your ex invented
So let’s meet up in
Uncanny valley

You never lifted your voice
You never raised your hand
I only show you my inhuman
You understand

You’ll get what you want and you’ll get what you deserve
You’ll get what you want and you’ll get what you deserve


[Spoken word:]
I am a good person. I am a powerful person. I don't believe in evil. I think that evil is an idea created by others to avoid dealing with their own nature. I understand my own nature. Good and evil have nothing to do with it. I understand myself. I control myself. I control everything within myself. My domain is my domain. I can lie on my back and affect the lives of those I love without moving a finger. But I would only affect them in good ways. I don't waste time on evil. I'm a good person. Is this thing on?
Do you know about Jesus? Do you really know? All you know is what you've been told. Listen with your heart. Sing with your heart. You've just been singing about girls. What do you know about girls? Fuck... Why are you so tense? You've gotta start singing with love in your heart. Is this on?
Adam, are you here? A pain star has entered your house, but what are you going to do about it? Are you going to touch it? It only once happens every thousand years, maybe even two thousand years. And how long is a year, really?
It's almost Halloween. I haven't done shit this year. It's been a summer—it's been summer since February, I was in Australia. God. California? Then what? June, July, August, a month in Europe. I can't even go to Ikea anymore, I've got flashbacks. Fuck! You should see the lights that I got there, I think you'd like them
I think that- I think you'd like them a lot
Isn't this where...

Text přidal tovlasek

Video přidal tovlasek

Měl jsi vidět mojí kurzívu
Každé písmenko bylo nad linkou
Moje P a Q vznášeli svoje nožky
Takže se nic nekřížilo
Teď už mi to jde líp

Nikdy jsi nezvýšil hlas
Nikdy jsi nezvedl ruce
Nikdy jsi mi neukázal svého nečlověka
Ty rozumíš

Umění dostane co chce a umění dostane co si zaslouží

Většina lidí jsou zoufalost, ale ty jsi skutečný
Většinou, když používám slovo "ty"
No, tak snad víš, že to většinou zpívám o tobě

Přísahal jsi, že nikdy nepoužiješ
Ten výraz, který tvůj ex vynalezl
Tak se setkejme v
Uncanny valley

Nikdy jsi nezvýšil hlas
Nikdy jsi nezvedl ruce
Nikdy jsi mi neukázal svého nečlověka
Ty rozumíš

Dostaneš co chceš a dostaneš co si zasloužíš
Dostaneš co chceš a dostaneš co si zasloužíš

[Mluvené Slovo:]
Jsem dobrý člověk. Jsem silný člověk. Nevěřím ve zlo. Myslím si, že zlo je myšlenka vytvořená druhými aby se mohli vyhýbat své vlastní přirozenosti. Rozumím své vlastní přirozenosti. Dobro a zlo s ní nemají nic společného. Rozumím sobě. Ovládám se. Ovládám všechno uvnitř mne. Moje doména je moje doména. Mohu si lehnout na záda a ovlivnit životy těch, které miluji, bez pohnutí pouhého prstu. Ale ovlivním je pouze v dobrém. Neztrácím čas na zlu. Jsem dobrý člověk. Běží tahle věc?
Víš o Ježíšovi? Opravdu víš? Všechno co víš, je jenom to co ti řekli. Poslouchej své srdce. Zpívej svým srdcem. Jenom zpíváš o holkách. Co vůbec víš o holkách? Kurva... Proč jsi tak napjatý? Můžeš začít zpívat s láskou ve svém srdci. Běží tahle věc?
Adame, jsi tam? Hvězda bolesti vstoupila do tvého domu, ale co s tím budeš dělat? Dotkneš se jí? Stane se to jednou za tisíc let, možná i za dva tisíce let. A jak dlouhý je vlastně rok?
Je skoro Halloween. Tenhle rok jsem neudělal vůbec nic. Bylo léto, bylo léto už od února, byl jsem v Austrálii. Bože. Californie? Co potom? Červen, červenec, srpen, měsíc v Evropě. Už ani nemůžu jít do Ikeii, mám na to vzpomínky. Kurva! Měl bys vidět světla, která tu mám, myslím, že by se ti líbila.
Myslím si to - Myslím, že by se ti moc líbili
Není tohle kde...

Překlad přidal tovlasek

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.