Playlisty Kecárna
Reklama

High To Death (2018) - text, překlad

playlist Playlist
I fell over
I fell onto the ground
I wish I was sober
I can't get up off the ground
Spadl jsem
Spadl jsem na zem
Kéž bych byl střízlivý
Nemůžu vstát ze země
When I closed my eyes
And I thought I was blind
It's the middle of the night
And I'll never be alright again
Zavřel jsem oči
A myslel si, že jsem slepý
A je vprostřed noci
A já už nikdy nebudu v pořádku
And this wallpaper
Keeps going round the room
It keeps going round the room
It keeps going round the room
And I follow it around the room
And I follow it around the room
A tahle tapeta
Neustále chodí okolo pokoje
Neustále chodí okolo pokoje
A já ji následuju okolo pokoje
A já ji následuju okolo pokoje
Keep smoking, I love you
Keep smoking, I love you
Keep smoking, I still love you
Klidně kuř, já tě miluju
Klidně kuř, já tě miluju
Klidně kuř, já tě miluju
But I don't wanna die, I don't wanna die
I don't wanna die, I don't wanna die
I don't wanna die, I don't wanna die
I don't wanna die, I don't wanna die
Ale nechci umřít, nechci umřít
Nechci umřít, Nechci umřít
Nechci umřít, nechci umřít
Nechci umřít, nechci umřít
(William! Let me out!
William!
William! Let me out, William!)
(Williame! Nech mě odejít!
Williame!
Williame! Nech mě odejít, Williame!)
And I sat there on the steps
Considering death
There were only seconds left
Of the night
A seděl jsem tam na schodech
Rozmítal o tom, že se zabiju
Už zbývalo jen pár vteřin a noc skončí
And I said hell is the sun
Burning forever at the centre of things
A ball on fire at the centre of things
A ball on fire at the centre of things
A brain on fire at the centre of things
A brain on fire at the centre of things...
A řekl jsem, že peklo je slunce
Žhnoucí navždy vprostřed všeho
Žhnoucí koule vprostřed všeho
Žhnoucí koule vprostřed všeho
Žhnoucí mozek vprostřed všeho
Žhnoucí mozek vprostřed všeho
I can’t turn this thing off
It keeps following me
Used to be so human now it’s just a machine
I can’t turn this thing off
It keeps following me
When’d you say you were leaving?
When’d you really leave?
Nemůžu to vypnout
Pořád mne to pronásleduje
Bývalo to tak lidské, teď je to jen stroj
Nemůžu to vypnout
Pořád mne to pronásleduje
Když jsi řekl, že odcházíš?
Kdy jsi opravdu odešel?
I can’t turn this thing off
It keeps following me
Used to be so human now it’s just a machine
I can’t turn this thing off
It keeps following me
When’d you say you were leaving?
When’d you really leave?
Nemůžu to vypnout
Pořád mne to pronásleduje
Bývalo to tak lidské, teď je to jen stroj
Nemůžu to vypnout
Pořád mne to pronásleduje
Když jsi řekl, že odcházíš?
Kdy jsi opravdu odešel?
[Spoken Word:]
(Welcome to the Nevada Museum of Art audio guide. We hope your experience will be-)
Hello, my name is Hojin Stella Jung, I'm a senior at McQueen High School, my portfolio is a collection of paintings - that was created during last summer, and the first half of my senior year, and it's called "The Lady", and I didn't feel very well when I painted the first, and I didn't feel very well when I painted the last. It was intense, it was an intense process, and it was how I was trying to - very hard, personify that intensity, but it's hard to talk about her now, because I think she wasn't me, at least that's how I feel and I'm trying to figure out what to do now
But she represents fervor in woman, she is powerful, yet fragile, she dares but also averts her gaze, and I love her, at least - I did, and - but now I feel lost, and I'm unsure of what to think or feel most of the time
But I did believe in her, "The Lady", and maybe, there is a different form now that the intensity takes
(Enter another item number, followed by the pound sign, or you can hang up and call back later.)
[Mluvené Slovo:]
(Vítejte v Nevadském muzeu umění. Toto je audio průvodce. Doufáme, že váš zážitek bude-)
Zdravím, jmenuji se Hojin Stella Jung, Jsem ve čtvrtém ročníku na McQueenské střední škole, moje portofolio je kolekce maleb - které jsem vytvořila minulé léto, a první polovinu mého čtvrťáku, jmenují se "Lady", necítila jsem se příliš dobře, když jsem namalovala první, necítila jsem se příliš dobře, když jsem namalovala poslední. Bylo to napjaté, byl to napjatý proces, a bylo to takové, kde jsem se snažila- velmi těžce, personalizovat tu napjatost, ale je těžké o ni teďkon mluvit, protože ona nebyla já, aspoň to tak cítím a já se snažím přijít na to co teď dělat
Ale reprezentuje zápal v ženách, je silná, přesto křehká, troufá si svým pohledem, ale zároveň se vyhýbá očnímu kontaktu, a já ji miluji, aspoň tak - Milovala jsem ji a - ale teď se cítím ztracená a jsem si nejistá s tím co si mám myslet a cítit většinu času
Ale věřila jsem v ní, "Lady" a možná, je z nynějšího pohledu jiná forma intenzity, kterou obsahuje
(Vložte další číslo, poté vhoďte minci, a nebo můžete zavěsit a zavolat později.)

Text přidal tovlasek

Video přidal tovlasek

Překlad přidal tovlasek

Překlad opravil tovlasek

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Twin Fantasy (Face To Face)

Reklama

Car Seat Headrest texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.