Kecárna Playlisty
Reklama

Servant To The Slave - text, překlad

playlist Playlist
Leaving for an unknown shore
With every breeze just like a sigh
The sea is deep with tears of those before
With feelings like the seabirds' cry
It gently took me by the hand
Across the ocean blue
And placed me in a foreign land
Far away from you
Odplutí do neznámých krajin
S každým vánkem jak povzdech
Moře je plné slz předků
S pocity plačících racků
Mě něžně nese za ruku
Přes blankytný oceán
A pokládá mě v cizí zemi
Daleko od tebe
No more the ancient conversation
Replies with just a nod
No fiddle plays a lamentation
No slowly burning sod
No smiles await on Ellis
Fears of the unknown
Only tired hearts of the countless
People taken from their homes
Bez dalších dávných hovorů
Odpověz pouhým kývnutím
Bez hraní na ublíženého
Bez doutnajícího hněvu
Bez úsměvů čekat na Ellis
Obávat se neznámého
Pouze nespočet zmožených srdcí
Odvrhne lidi z jejich domovů
To be drawn across an ocean
This crooked path we pave
On earth's eternal motion
To be a servant to the slave
Být odvlečen přes oceán
Dláždíme si křivolakou cestu
Za věčného pohybu země
Být služebníkem otroka
Hi ri ri ri o ro eile
Hi ri ri ri o
Hi ri ri ri o ro eile
Hi ri ri ri o
Hi ri ri ri o ro eile
Hi ri ri ri o
Hi ri ri ri o ro eile
Hi ri ri ri o
Wait and yearn to be released
As the ground beneath you heaves
Turn your gaze to the east
Reflect on what the cold wake leaves
Čekat a toužit být ovobozen
Jako země zvedající se pod tebou
Zahledět se na východ
Uvažovat jak chlad probouzí listy
To be drawn across an ocean
This crooked path we pave
On earth's eternal motion
To be a servant to the slave
(2x)
Být odvlečen přes oceán
Dláždíme si křivolakou cestu
Za věčného pohybu země
Být služebníkem otroka
(2x)

Text přidal otaznick

Video přidal otaznick

Překlad přidal otaznick

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Delirium

Reklama

Capercaillie texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.