Kecárna Playlisty
Reklama

G.O.D. - text, překlad

playlist Playlist
[Intro:]
Some call him Papa, some call him Jah
It's whatever yo, He's my star so
I call him G.O.D. [x4]
Někteří mu říkají Otče, někteří mu říkají Jah
Je to kdokoli yo, On je moje hvězda a tak
Mu říkám B.Ů.H.
[Verse 1:]
It's simply amazing, all that He's done for me
And how He set me free, gave me the victory
Cause you know me and how I used to be
I could've been dead, somewhere in the street
But now I'm a church boy, work boy
Some call Him Jireh, cause He's a provider
Some call Him best friend because He's a rider
He's on the inside of me, one God in the holy trinity
That's why I say
Je to prostě úžasné, všechno, co pro mě udělal
A jak mě osvobodil, dal mi vítězství
Protože ty víš jaký jsem býval
Mohl jsem byl mrtvý, někde na ulici
Ale teď jsem církevní chlapec, pracující chlapec
Někteří mu říkají Jireh, protože je zaopatřitel
Někteří mu říkají nejlepší přítel, protože On je řidič
On je uvnitř mne, jednoho Boha ve svaté trojici
To je důvod, proč říkám
[Chorus:]
Some call him Papa, some call him Jah
It's whatever yo, He's my star so
I call him G.O.D. [x4]
Some say He's the man upstairs
Who will be there no matter when or where
I call him G.O.D. [x4]

Někteří mu říkají Otče, někteří mu říkají Jah
Je to kdokoli yo, On je moje hvězda tak
mu říkám B.Ů.H.
Někteří říkají, že je to muž vysoko
Ten kdo tady je, bez ohledu na to, kdy a kde
Já mu říkám B.Ů.H.
[Verse 2:]
God is my joy, and the strength of my life
He took away my pain and took away my strife
And gave me a wife and gave me a life
And gave me salvation and his Son paid the price
And now I'm a grown man cryin,
Cause I get choked up when I think about an innocent man dyin
But because of that I don't have to fry
So I'll serve G.O.D. till the day that I fly, say
Bůh je má radost, a síla mého života
Vzal mou bolest a vzal můj spor
A dal mi ženu a dal mi život
A dal mi spásu a jeho syn zaplatil cenu
A teď jsem dospělý muž Cryin
Protože jsem se zakuckal, když jsem přemýšlet, o umírání nevinného člověka
Ale kvůli tomu nemám věřit
Takže chci sloužit BOHU až do dne, kdy odlétnu, říkat
[Chorus] Jehova Jireh, Bůh můj zaopatřitel
Jehova Nissi, vládneš ve vítězství
Jehova Shalom, jsi můj pokoj
Říkám mu B.Ů.H., Říkám mu B.Ů.H.
[Verse 3:]
Jehovah Jireh, God my provider
Jehovah Nissi, you reign in victory
Jehovah Shalom, you're my peace
I call Him G.O.D., I call Him G.O.D.
[Chorus]

Text přidala rozkovaka

Video přidala rozkovaka

Překlad přidala fajtga

Je zde něco špatně?
Reklama

Dominionaire

Reklama

Canton Jones texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.