Playlisty Kecárna
Reklama

Under The Rotted Flesh - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Under the flesh
Rot my lust for decayed corpses dead bodies exhumed
Pod masem
Hnije má touha po shnilých exhumovaných mrtvých tělech
Their coldness induces me endless defilement
Re-occuring relapses, perverse with the dead
Soon I will kill for myself
Jejich chlad mi způsobuje nekonečné poskvrnění
Opětovný výskyt recidiv, perverzní s mrtvými
Brzy kvůli sobě zabiju
Impending suffering
Spasms shooting through me nausation
A cannibalistic necrophile violating the body
Putrefied, mouldering, gorging on the rotted flesh
Hrozící utrpení
Křeče střílí skrze mě
Kanibalističtí nekrofilové porušují tělo
Shnilé, tlející, cpající se shnilým masem
Cutting off the body's head drinking
From its severed necks
As I rip the corpse in half
Human shit for nurishment
Odřezávající hlavu od těla pijící
Z oddělených krků
Když mrtvolu půlím
Lidské hovno
Coprophagia, consuming feces of the dying,
As their bowels let loose defecation flows down
My throat excremental injestment
Koprofágie, konzumující výkaly umírajících
Když jejich útroby uvolňuje defelace
Můj krk výkalový
Reflections of things to come, mirored in the dead
One's eyes my fantasy of murder
Incarnated open wounds gushing,
Blood on skin coagulated tortured of the retched,
No one cares of their dead appaling odor wreaking
Piles of rotted bodies
Odrazy věci, co přijdou, odrážející se v mrtvých
Něčí oči, má fantazie vraždy
Ztělesnění otevřené rány překypující nadšením
Krev na kůži koagulovaná, mučení zvedlo žaludek
Nikdo se nestará o jejích příšerný mrtvý zápach
Hromady mrtvých těl
The bodies prepared for slaughter
Wallowing in your own blood
Grinding of your fingers
And toes feeding on your meat
I immerse my sharpened implement
Into a fresh bleeding gash
her body used for my sick desires
The blood thirst I can't control
Many more must suffer
Disposal of the dead,
The corpse chopped to bits licking up the drivel
The gore enrages me
All I kill a new creation, my work
Of art bodies torn apart
Liver quivering at my feet
Těla připravená k porážce
Utápějící se ve vlastní krvi
Brousící prsty
A prsty se krtmí tvým masem
Nořím se do nabroušené realizace
Do čerstvé krvácející rány
Její tělo používalo své zvrácené touhy
Žízeň po krvi nemůžu ovládat
Mnohem víc musí trpět
Likvidace mrtvých
Mrtvola nakrájená na kusy olizující žvásty
Sražená krev mě rozzuří
Zabíjím všechna nová stvořená, má práce
Uměleckého řezání těl
Játra se chvějí u mých nohou
Eyelids cut off to watch your own dismemberment,
Cutting through arteries nerves exposed
Feel the power of pain
Odřízlá oční víčka se dívají na své roztrhání
Rozřezávající tepny, nervy jsou vystaveny
Pociť sílu bolesti

Text přidala Raduwa

Text opravil DevilDan

Video přidal sonneillon

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Koprofágie (z řeckých slov copros „výkal“ a phagein „jíst“) je označení pro pojídání výkalů. (DevilDan)
Reklama

Butchered At Birth

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.