Playlisty Kecárna
Reklama

The Undead Will Feast - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Undead feast, as they tear upon your weak flesh
Terror builds, at the thought of being dead
Prophecy of the wisemen of old
Now comes true, as the corpses break the soil
Ancient spell breaks the sleep of the dead
The dead awake, what the populace is fearing
Panic strikes as the nations run in fear
Oceans boil with blood of human victims
Nemrtvá hostina, když trhají tvé slabé maso
Teror roste, při myšlence na smrt
Proroctví starých mudrců
Teď přichází pravda, když mrtvoly ničí zemi
Starověké kouzlo se láme ve spánku mrtvých
Mrtví se probouzí, čeho se bojí populace
Panika udeří, když národ utíká ve strachu
Oceány se vaří s krví lidských obětí
Suicide, the only way to avoid being eaten by the undead
Grave yards coming alive with zombies, hungry for living flesh
Psychotic, transmutated corpses, upsuring the population
Sickening disaster of epidemic proportions, devouring us
Sebevražda, jediný způsob, jak se vyhnout být požrán nemrtvými
Hřbitovy ožívají se zombíky, hladoví pro živé maso
Psychotické, transmutované mrtvoly, zvyšující populaci
Zhoubná katastrofa epidemických rozměrů, pohlcující nás
Tables turn as a victim I've become now
State of death only waiting to return
Vital signs that show I'm dead
This can't happen, I'm rising from my own grave
Hunger grows not nutritional but instinctual
Flesh becomes my only crave of this live
Unthinking state, a state of metamorphisis
Seeking food to keep me dead
Degenerate, a product of man's frustration for his terror
Insatiable hunger for mankind, building with each kill
Seeking human victims to meet my fill
Cannibal I've become, what's happened to my brain
Stoly se otáčí, když jsem se stal obětí
Stav smrti čeká na návrat
Vitální znamení, která ukazují, že jsem mrtev
Tohle se nemůže dít, vstávám z vlastního hrobu
Hlad roste nutričně, ale instinktivně
Maso se stává mou jedinou touhou po tomto životě
Nemyslící stav, stav metamorfózy
Hledám maso, co mě udrží mrtvého
Degeneruj, produkt lidské frustrace jeho teroru
Neúprosný hlad po lidstvu, který se staví každým zabitím
Hledá lidské oběti co naplní
Kanibala, kterým jsem se stal, co se stalo v mém mozku
Feast on the corpse, suck out his brain
As its fluids drip down the drain
Chew on the bones, drink from its bladder
The vile stench only makes me madder
Hoduj na mrtvole, vysaj jeho mozek
Jak jeho tekutiny stékají po odtoku
Kousej jeho kosti, pij z močového měchýře
Z toho odporného pachu šílím
In through the mouth, out the forehead
Brains fall out, skin turns red
Violent surge, a spear through the skull
Felt the urge, now my heart's full
V ústech, z čela
Mozky padají, kůže červená
Násilný nárůst, kopí v lebce
Cítil jsem nutkání, nyní je mé srdce plné
I crave gore, I'll eat your guts Toužím po krveprolití, sním všechny tvé vnitřnosti
I love gore, blood drives me nuts
I drink blood, I don't like water
Intestines my cud, I feast in the slaughter
Twist its neck, make it crack
Miluju krveprolití, z krve šílím
Piju krev, nemám rád vodu
Střeva jsou mé krédo, hoduji při porážce
Kroutím krkem, křupe
Suicide, the only way to avoid being eaten by the undead
Grave yards coming alive with zombies, hungry for living flesh
Psychotic, transmutated corpses, upsuring the population
Sickening disaster of epidemic proportions, devouring us
Blood I want to drink, I want to suck
Brains I want to eat, the rest I'll chuck
Bones into a spear, I'll carve and kill
Hunger for the quest, I'll never fill
Sebevražda, jediný způsob, jak se vyhnout být požrán nemrtvými
Hřbitovy ožívají se zombíky, hladoví pro živé maso
Psychotické, transmutované mrtvoly, zvyšující populaci
Zhoubná katastrofa epidemických rozměrů, pohlcující nás
Krev chci pít, chci sát
Mozky chci jíst, zbytek házím do vody
Kosti jako kopí, toužím a zabiju
Hladovím po úkolu, který nikdy nesplním
I crave gore, I'll eat your guts Toužím po krveprolití, sním tvé vnitřnosti

Text přidala Raduwa

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Cannibal Corpse (Demo)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.