Playlisty Kecárna
Reklama

The Exorcist (Possessed Cover) - text, překlad

playlist Playlist
Processed by evil hell
Satan's wrath will kill
He will take your soul
Cast you to hell
Zpracován zlým peklem
Satanův hněv bude zabíjet
Vezme tvou duši
Obsadí tě v pekle
Demon's dogs domain
Keeping me insane
Evil curse my soul
Burning away
Démoní psi dominují
Udržují mě šíleného
Zlo proklíná mou duši
Spalující
Satan's hell will burn
Terrored cries are heard
Ever lasting eternity
Warriors of hell
Satanovo peklo bude hořet
Terorizované výkřiky jsou slyšet
Stále trvající věčnost
Bojovníci pekla
Unleashed men of sin
Hatred hell within
Sinners hate will die
The exorcist
Nespoutaní muži hříchu
Nenávidění peklem uvnitř
Hříšníkova nenávist zemře
Exorcista
I can see the light
I don't want to burn
Help me save my soul
Let me live
Your curse is not my fear
Demons within me hear
I will escape your wrath
666
Můžu vidět světlo
Nechci hořet
Pomoz mi ochránit mou duši
Nech mě žít
Tvá kletba není můj strach
Démoni uvnitř mě slyší
Uniknu tvému hněvu
666
This is not my way
Doom, sorrow for eternity
Lights shine below in hell
Forever burning
Tohle není moje cesta
Zkáza, věčný smutek
Světla svítí dole v pekle
Navždy hoří
Words of insanity scream out
Help me
Vykřič slova šílenství
Pomoz mi
Demons in my body gone
Sickened thoughtless left beyond
Haunted by evil memories
Nightmares in sin
Démoni v mém těle jsou pryč
Znechuceně bezmyšlenkovitě odešli
Chytáni zlými vzpomínkami
Noční můry v hříchu
My hand is burnt and black
Shadowed no way back
Fear of living in hell
Axed my mind
Moje ruce jsou spálené a černé
Ze stínů není cesta zpět
Strach z žití v pekle
Zaseklý v mé mysli
Memories held within
Satan's gone in sin
Grasping to relieve the pain
Scared for life
Vzpomínky se drží uvnitř
Satan odešel v hříchu
Uchopení zmírní bolest
Vyděšen životem
Exorcism takes control
Beneath my body help my soul
Save my soul from the evil hell
Your spell is lost
Exorcismus přebírá kontrolu
Pod mým tělem pomáhá má duše
Zachraň mou duši od zlého pekla
Tvé kouzlo je ztraceno

Text přidala Raduwa

Text opravil DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Bleeding

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.