Playlisty Kecárna
Reklama

Purification By Fire - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Internal burning
An omen reborn
Embrace the torture
Purify the soul
Vnitřní spalování
Znamení znovuzrození
Objetí mučení
Očisti duši
Bathe in red hot coals, dripping skin become a pleasure
Face begins to melt, liquid from the head rewarding
Koupej se v do ruda rozžahavených uhlících, kapající kůže bude potěšením
Tvář začíná tát, kapalina za hlavy je odměňována
Eternal burning
Sanctified with flames
Unholy recourse
The demons are here
Unleash the fury
Věčný plamen
Posvěcen plameny
Nesvaté využití
Démoni jsou tady
Uvolni vztek
Body slowly burnt, vital organs charred and blackened
Scorch to disinfect is the method for acceptance
Tělo se pomalu pálí, životně důležité orgány jsou spálené a zčernalé
Pálení místo dezinfekce je metoda pro přijetí
Purification by fire
Transformation is rapture
Očištěn ohněm
Transformace je přetržena
Beyond recognition and deranged from the cleansing
Frenzied schizophrenic a memory before the scalding
Sacrifice for pain
Kromě uznání a vyšinutí z čištění
Zběbelé schizofrenní paměty před opařením
Obětuj se pro bolest
Unrelenting heat scrambles the sense
Caustic remedy betrays existence
Hellish invasion just part of the plan
Beasts have been summoned to conquer again
Unleash the fury
Neúprosné teplo drápe rozum
Žíravý lék prozrazuje existenci
Pekelná invaze je součást plánu
Netvoři byli předvoláni, aby znovu dobývali
Uvolni vztek
Internal burning an omen reborn
Embrace the torture purify the soul
Vnitřní spalování, znamení znovuzrození
Objetí mučení, očisti duši
Bathe in red hot coals
Dripping skin becomes a pleasure
Face begins to melt, liquid from the head rewarding
Body slowly burnt, vital organs charred and blackened
Scorch to disinfect is the method for acceptance
Koupej se v do ruda rozžahavených uhlících
Kapající kůže bude potěšením
Tvář začíná tát, kapalina za hlavy je odměňována
Tělo se pomalu pálí, životně důležité orgány jsou spálené a zčernalé
Pálení místo dezinfekce je metoda pro přijetí
Purification by fire
From within the torment is complete
Any worthy future now obsolete
Purification by fire, transformation is rapture
Očistěn ohněm
Vnitřní mučení je kompletní
Každý si zaslouží budoucnost nyní zastaralou
Očištěn ohněm, transformace je vytržena

Text přidala Raduwa

Text opravil DevilDan

Video přidal El_Lamos

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Kill

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.