Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Demolition of bodies, smashed and broken, piles of guts, moist and steaming
Tendons severing, brains are boiling, unburied corpses in state of decay
Rotten limbs start to ferment, torso's torn in two
Skin ripped off to expose muscle tissue, butchered for human stew
Crawl into the cadaver head first, eat your way through the guts
The purgent smell of decaying innards is enough to drive you nuts
The spleen of the carcass is oozing from your mouth
As you chew on the piss filled kidney's
Suck the vomit through intestines, leaving nothing but bones
Violently cutting, seriously hacking, sounds of death fill the air
Bones sticking out, ripped from sockets, blood spurting everywhere
Victim lying dead, neck but no head, smearing remains on your own face
Violently cutting, seriously hacking, sounds of death fill the air
Demolice těl, rozdrcených a polámaných, hromady vnitřností, vlhkých a kouřících
Oddělování šlach, mozky se vařej, nepohřbený mrtvoly ve stádiu rozkladu
Shnilý končetiny začínaj kvasit, torzo se rozpadlo na dva kusy
Kůže je rozpáraná a odkrývá svalovou tkáň, zmasakrovanou za lidské nepokoje
Hemžení v hlavě mrtvoly, prožírá si to svou cestu skrze střeva
Ten pronikavej zápach rozkládajících se vnitřností je dostačující k tomu aby tě ovládl ty cvoku
Slezina tý mršiny pomalu vytejká z tvý huby
Jen si převaluješ na jazyku tu moč vyteklou z ledvin
Saješ zvratky skrze střeva, nezanecháváš nic kromě kostí
Násilný řezání, opravdový lámání, zvuky smrti se rozléhají ve vzduchu
Kosti trčej ven, vyrvaný z kloubů,
krev stříká všude!
Oběť leží pošlá, krk bez hlavy,
rozpatláváš si zbytky po ksichtě.
Násilný řezání, opravdový lámání, zvuky smrti se rozléhají ve vzduchu .
Blistering flesh, another death, stiffened bones, morbid groans
Evil mind, brain oozing slime, feel the pain
Body weak brain contorting, fluid flowing from your organs
Veins torn our, Mangled
Festering flesh, quivering cadaver, ligaments stretched around your own neck
Drink the pus, Mangled
Severed dick, bloody bowels, the gutted corpse now lies hollow
Feeding on feces, Mangled
Amputated arms, crushing legs, head is ripped right off your shoulders
Thrown in a pile, Mangled
Limbs rearranged, head on backwards a humongous heap of twisting flesh
Sewn together, Mangled - Mangled
Vražedný maso, další smrt, ztvrdlý kosti, chorobný steny
Zlý myšlenky, mozky vypouštěj sliz, pociťuješ bolest
Tělo chátrá, rozum se pokřivuje, jakási kapalina vytejká z tvejch orgánů
Utrhaný žíly, Zohavený
Hnisající maso, třesoucí se mrtvola, vaziva natažený kolem tvýho vlastního krku
Pít moč, Zohavený
Oddělenej pták, krvavý střeva, zpustošená mrtvola teď leží vybrakovaná
Živení se výkalama, Zohavený
Amputovaný ruce, rozdrcený nohy, hlava je úplně odpáraná od tvejch ramen
Pohozená na hromadě, Zohavený
Přestavěný končetiny, hlava dozadu čumící na horu zkroucenýho lidskýho masa
Sešitýho dohromady, Zohavený-Zohavený
His knife plunges in your cold battered body
Blood seeping through, the jagged wounds he cuts
Unbearable pain, give into death
Your life slips away, perish in blood
Jeho nůž se zařezává do tvého chladného ztřískanýho těla
Krev prosakuje skrze ty roztřepený rány, který do tebe vyřezává
Nesnesitelná bolest tě svěřuje smrti
Tvůj život ti uniká, zahyneš v krvi
Menacing madman mutilating
Destroying, disfiguring, dead you'll be
Crushing, cracking, killing you
Annihilation, desecration
Nebezpečnej mrzačící šílenec
Ničí, znetvořuje, budeš mrtvej
Drtí a praská, zabíjí tě
Vyhlazení, znesvěcení
Born through modern day science
Man has made his last mistake
A creature so hideously horrible
Leaving nothing to waste
Evil has a new face, a mangled horrible face
His views are those of death, nothing will stop his lust
Zrozen moderní vědou
Člověk kterej udělal svou poslední chybu
Příšera tak ohyzdná a strašná
Nezanechává nic na zmar
Zlo má novou tvář, zohavenou strašnou tvář
Jeho pohledy jsou pro ně smrtí, nic nezastaví jeho touhu
Slicing victims left to decay, listening to their mortal cries
Unhuman, immortal, bestial, now he owns your soul
Crawl into the cadaver head first, eat your way through the guts
The pungent smell of decaying innards is enough to drive you nuts
The spleen of the carcass is oozing from your mouth
As you chew on the piss filled kidney's
Suck the vomit through intestines, leaving nothing but bones
Řezání obětí zanechaných hnít, poslouchá jejich smrtelný steny
Nelidský, nesmrtelný, bestiální, teď vlastní tvojí duši
Hemžení v hlavě mrtvoly, prožírá si to svou cestu skrze střeva
Ten pronikavej zápach rozkládajících se vnitřností je dostačující k tomu aby tě ovládl ty cvoku!
Slezina tý mršiny pomalu vytejká z tvý huby
Jen si přežvykuješ tu moč vyteklou z ledvin
Saješ zvratky skrze střeva, nezanecháváš nic kromě kostí
Human converted to beast, the perfect killing machine
Psychotic structure of brain tissue, murder his only memory
Dependant on death, crushing your head, I'm addicted to blood
Chew the decay
Člověk přeměněný v bestii, dokonalej zabíjecí stroj
Šílená struktura mozku, vražda je jeho jediná vzpomínka
Závislost na smrti, drtím tvou hlavu, mám zlozvyk - touhu po krvi
Žvýkat shnilou tkáň
The weakened man must die, tearing out his insides
Smashing all the bones, hear his tormenting groans
Ten oslabenej muž musí zemřít, vytrhávám mu vnitřnosti
Drtím všechny kosti, poslouchám jeho útrpné vzdechy

Text přidala Raduwa

Text opravil kkovikk

Video přidal punk97cz

Překlad přidala Raduwa

Překlad opravila Joker

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Eaten Back To Life

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.