Playlisty Kecárna
Reklama

I Will Kill You - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Bleed for my pain
Revenge on treacherous snakes
They will pay
Krvácet pro moji bolest
pomsta na zrádných hadech
budou platit
Slicing the flesh
Sculptured wounds my catharsis
I will stain
rozkrájení těla
vytvarovaný zraňuje mé počišťění
budu pošpiňovat
Into the heart
Needle injects gasoline
Convulsions
Uvnitř srdce
jehla vstřikuje benzín
křeče
The one that they betrayed
Has made them this way
Jeden, který zradil
vyrobil je tímto způsobem
Plagued by the bastards
I will kill you
Killed by my rage
Sužován bastardy
zabiju tě
zabit mým hněvem
Scream at my face
The grisly scars went unavenged
Until now
Výkřik v mém obličeji
Přéšerné jizvy odešly nepotrestané
až do teď
Deep in the hole
You are not gagged and scream aloud
But unheard
Hluboko v díře
nejsi roubík a křičet nahlas
ale neslýchaný
Choke on your vomit
You watch your hands cut off
Then your legs
Škrtit na zvracení
sleduješ odříznutí svých ruk
a pak noh
The one that you betrayed
Will kill you this way
Jeden, který zradil
tě zabije tímto způsobem
Scarred by the bastards
I will kill you
Killed by my rage
I must kill you
Vystrašený bastardy
zabiju tě
zabit mým hněvem
musím tě zabít
Into the throat
The scalpel slices
Warm blood sprays out
The gushing entices
V hrdle
řeže skalpel
horká krev se rozstřikuje
stříkající láká
Pull out your heart
And let you watch
Shove in your mouth
Then stab your crotch
Vytáhni své srdce
a nech se sledovat
rýpnutí ve tvých ústech
poté probodnutí rozkroku
I watch your agony Sleduji tvou bolest
I am released
From years of pain
Your death averted
My becoming insane
You are dead
Jsem uvolněn
od roků bolestí
tvá smrt odvrácena
mé stávající šílenství
Jsi mrtvý
I have killed you Zabil jsem tě

Text přidal w200i

Text opravil kkovikk

Video přidala Depresska

Překlad přidal kkovikk

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Live Cannibalism [Live album]

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.