Playlisty Kecárna
Reklama

Evisceration Plague - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Music And Lyrics By Alex Webster]Experimentální patogen Ďáblova designu,
temná stránka vědy nese zbraň války -
nakažlivý zabíjení a vnitřní úzkost,
zabití nebo sebevražda bude příčina smrti.
Vnitřní orgány změněny chorobou,
tvůj mozek neschopný díky stálé bolesti.
Nevyrovnaná akce vede mý myšlenky k čepeli,
ztratil jsem kontrolu, ztratil jsem kontrolu.
Experimental pathogens, a devils design
The dark side of science breeds a weapon of war
Contagious killing and internal distress
Homicide or suicide will be the cause of death
Internal organs altered by the disease
Your brain disabled by the constant pain
Erratic actions lead my thoughts to the blade
I've lost control, I've lost control
Škemrej o život, nemůžeš uniknout noži,
tvůj osud byl dneska sečtenej!
Choroba se rozšířila, modlíš se za Smrt -
vykuchávající mor.
Beg for your life, you won't escape the knife
Your fate was sealed today
Disease has spread you pray for death
Evisceration plague
Nucení bodnout ovládá mojí mysl,
děšenej, ječící, následuje tah mý kudly.
Zkroutím čepel z hrudníku do rozkroku,
orgány a vnitřnosti padají na zem.
Stabbing compulsion overwhelms my mind
Terrorized screaming follows the thrust of my knife
I wrench the blade from the chest to the crotch
Organs and entrails fall to the ground
Škemrej o život, nemůžeš uniknout noži,
tvůj osud byl dneska sečtenej!
Choroba se rozšířila, modlíš se za Smrt -
vykuchávající mor.
Beg for your life, you won't escape the knife
Your fate was sealed today
Disease has spread you pray for death
Evisceration plague
Dohnanej k zabíjení, to není moje vůle,
jsem nucenej zabít.
Neviditelnej nepřítel přebírá kontrolu,
vykuchávající mor.
Driven to kill, this is not my will
I am compelled to slay
Invisible foe takes control
Evisceration plague
Neviděnej, ale s viditelným účinkem,
virový onemocnění způsobuje výbuchy násilí,
trhají se na kousky, vnitřnosti pokrývaj podlahu,
vnitřnosti vyrvaný plnou silou z břicha.
Střeva kluzký krví nemůžou uniknout mýmu chytu
chirurgický řezy udávají způsob horečný řežby.
Delirium se dostavilo, vykuchání je hotový,
hrůza uchopuje mojí mysl, mý vnitřnosti v mejch rukou.
Mý vnitřnosti jsou v mejch rukách!
Mý vnitřnosti jsou v mejch rukách...
Mor způsobuje smrt!
Mor způsobuje smrt!
Mor způsobuje smrt!
MOR ZPŮSOBUJE SMRT!!!!!!!!
Unable to be seen but with the visible effect
Virulent disease causing outbreaks of violence
They tear themselves apart, offal covers the ground
Viscera torn forcefully from the abdomen
Intestines slick with blood cannot escape my grip
Surgical incisions give way to frenzied carving
Delirium has taken hold, disembowelment is complete
Horror grips my mind, my entrails are in my hands
My entrails are in my hands
My entrails are in my hands...
Plague leads to death
Plague leads to death
Plague leads to death
Plague leads to death
[Lead : O'Brien]
[Solo: Pat O'Brien] Choroba se rozšíří a zamoří svět,
masový šílenství - konec naší doby.
Mrchožrouti budou žrát zbytky lidí,
naše vyhynutí bude naším způsobem!
Disease will spread and cover the world
Mass insanity, the end of our time
Scavengers will eat the remains of man
Our extinction was by our design
Škemrej o život, nemůžeš uniknout noži,
tvůj osud byl dneska sečtenej!
Choroba se rozšířila, modlíš se za Smrt -
vykuchávající mor.
Beg for your life, you won't escape the knife
Your fate was sealed today
Disease has spread you pray for death
Evisceration plague
Řízenej k zabíjení, to není moje vůle,
jsem nucenej zabít.
Neviditelnej nepřítel přebírá kontrolu,
vykuchávající mor.
Driven to kill, this is not my will
I am compelled to slay
Invisible foe takes control
Evisceration plague

Text přidala Raduwa

Video přidal DevilDan

Překlad přidala Joker

Překlad opravila Joker

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Evisceration Plague

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.