Playlisty Kecárna
Reklama

A Cauldron Of Hate - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Music and Lyrics By Alex Webster]
Můj hluboký odpor
stavěn roky
Doutnající opovržení vnitřně hoří
Temné sebepozorování
Vzpomínky na pohrdání
Každý nepatrný prvek mé vřící mysli
Rozporné moduly ukazují můj směr
Nakrm mě násilím a má nenávist bude hltat
Odhodlání roste
Musí to být provedeno
A této zuřivosti se budu muset podřídit
Vztek
Tento pojem vraždy již není nejasný
Běsnění
Tvůj život se mi hnusí
Vztek
Vařící se hluboko v mojí hlavě
Běsnění
Má mysl je kotel nenávisti
Ztuhlý odpor
Vlídná fasáda
Vířící sny o vraždě mi běhají lebkou
Krutá vize
Blíží se k okraji
Jak dlouho může udržet tento vražedný vztek
Duševní obraz
Se vyjasňuje
Prokletí příliš těžké k snesení
Poprava
Můj plán činu
Příchod dne kdy krev není jen představa
Křič
Horrory pomsty jsou teď na tebe vypuštěny
Krvácej
Tvé tělo bude trpět mou bolest
Křič
Tvé tělo se bude svíjet, protože má mysl dlouho
Krvácela
Má mysl je kotel nenávisti
Terorizuj
Uvědomění že tvůj poslední den nadešel
Tvá smrt
Mučit tě k smrti přináší uspokojení mému rozlícenému mozku
Zemři
Vyřezávám tvé maso
Vytrhávám ti obličej
Odplata
Tato smrt je tvůj osud
My deep aversions
Building for years
Smoldering contempt internally burns
Dark introspection
Memories of scorn
Every slight an element of my simmering mind
Conflicting modules dictate my course
Feed me violence and my hatred will gorge
Resolve is growing
It must be done
And to this fury I'll be forced to succumb
Rage
This notion of murder is no longer vague
Seethe
Your life I abominate
Rage
Boiling deep within my head
Seethe
My mind is a cauldron of hate
Congealed revulsion
Benign façade
Roiling dreams of murder coursing through my skull
Savage visions
Nearing the brim
How long can contain this murderous rage
The mental picture
Becoming clear
Execration too extreme to bear
An execution
My plan of action
Advent of the day of blood no longer imagination
Scream
The horrors of vengeance unleashed on you now
Bleed
Your body will suffer my pain
Scream
Your body will writhe as my mind long has
Bleed
My mind is a cauldron of hate
Terrorize
Realization that your final day has come
Your demise
Torturing you to death brings satisfaction to my livid brain
Die
I carve your flesh
Tear off your face
Retribution
This death your fate
Vztek
Tento pojem vraždy již není nejasný
Běsnění
Tvůj život se mi hnusí
Vztek
Vařící se hluboko v mojí hlavě
Běsnění
Má mysl je kotel nenávisti
Křič
Horrory pomsty jsou teď na tebe vypuštěny
Krvácej
Tvé tělo bude trpět mou bolest
Křič
Tvé tělo se bude svíjet, protože má mysl dlouho
Krvácela
Má mysl je kotel nenávisti
[Solo: Pat O'Brien]
Rage
This notion of murder is no longer vague
Seethe
Your life is abominate
Rage
Boiling deep within my mind
Seethe
My mind is a cauldron of hate
Scream
The horrors of vengeance unleashed on you now
Bleed
Your body will suffer my pain
Scream
Your body will writhe as my mind long has
Bleed
My mind is a cauldron of hate

Text přidala Raduwa

Video přidal 852lukinek

Překlad přidal Grunge_Kid

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Evisceration Plague

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.