Playlisty Kecárna
Reklama

Love Song - text, překlad

playlist Playlist
You are my world, my cage
My love, my hate
My everything!!!
When I'm blind you'll take my Hand
And lead me safe and sound
Jsi můj svět, má klec
Moje láska, moje nenávist
Moje všechno!!
Když jsem slepý, vezmeš mě za ruku
A vedeš mě bezpečně
You are the one who makes me smile
You are the one who makes me cry
Next to you I feel strong
Next to you nothing feels wrong
Ty jsi ta, která mě rozesmívá
Ty jsi ta, která mě rozpláče
Vedle tebe se cítím silný
Vedle tebe není nic špatně
I am here today (right now) to say I want you
I am here today (right now) to say I love you
More than you'll ever know
Stojím tu dnes (právě teď) abych ti řekl, že tě chci
Stojím tu dnes (právě teď) abych ti řekl, že tě miluju
Víc, než kdy budeš tušit
You give me hope for more
You show me how to fall
Today I will forget the pain
Because I know you're here
Dáváš mi naději na něco víc
Ukazuješ mi jak padat
Dnes zapomenu na bolest
Protože vím, že tu jsi
You are the one who took my fears
You give me wounds that will never disappear
Nothing you do could hurt me
But one wrong word could cause my end
Ty jsi ta která mi vzala obavy
způsobuješ mi rány, které nikdy nezmizí
Nic co děláš mě nemůže zranit
Ale jedno špatné slovo může způsobit můj konec
I am here today (right now) to say I want you
I am here today (right now) to say I love you
More than you'll ever know
Stojím tu dnes (právě teď) abych ti řekl, že tě chci
Stojím tu dnes (právě teď) abych ti řekl, že tě miluju
Víc, než kdy budeš tušit
You are my world, my cage, my hate
You are my everything
You'll take my Hand and lead me, I'm blind
Lead me safe and sound
Jsi můj svět, má klec, moje nenávist
Jsi moje všechno
Vezmeš mou ruku a povedeš mě, jsem slepý
Veď mě bezpečně
I am here today (right now) to say I want you
I am here today (right now) to say I love you
More than you'll ever know
Stojím tu dnes (právě teď) abych ti řekl, že tě chci
Stojím tu dnes (právě teď) abych ti řekl, že tě miluju
Víc, než kdy budeš tušit
I LOVE YOU!!! Miluju tě!!

Text přidal obladi

Překlad přidal PregnantTeen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Say Hello To Tragedy

Reklama

Caliban texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.