Kecárna Playlisty
Reklama

Wild Autumn Wind - text, překlad

playlist Playlist
Across the plains come drifts of sand
From graves of water and tombs of man
The hollow weight of history
Desiccated and blowing free
Napříč pláněmi přichází závěje písku
Z hrobů vody a hrobek člověka
Prázdná váha historie
Vysušená a volně vanoucí
In the wake, all is dust v jeho patách, všechno je prach.
The bones of beasts and the bones of kings
Become dust in the wake of the hymn
Mighty kingdoms rise, but they all will fall
No more than a breath on the wind
Kosti zvířat a kosti králů
V prach se obrací v patách žalozpěvu
Mocná království povstávají, ale všechna padnou
Nic víc než dech ve větru
Spectres and gods adrift in the wild, mournful wind
Vast cycles unfold across the span of æons
Colossal keeps consumed and left as burial mounds
And even stars will fade into empyrean shrouds
Přízraky a bohové unášeni v divokém, truchlivém větru
Rozsáhlé cykly se táhnou přes rozpětí věků
Kolosální pevnosti pohlceny a ponechány jako pohřební mohyly
A dokonce i hvězdy uhasnou do nebeských rubášů
In ashen vaults, on parchment scrolls
The echoed verses state soft the toll
V sinalých kobkách, na pergamenových svitcích
Ohlášené verše s citem prohlašují ztráty
In the wake, all is dust v jeho patách, všechno je prach.
Vast desolation
Silent grave of æons
Rozsáhlé zpustošení
Tichý hrob věků
Revenants watch from cold cosmic towers
Glimmering eyes of jade bear final witness
Zmrtvýchvstalí se dívají z chladných kosmických věží
Mihotající se nefritové oči nesou konečné svědectví
Temples crumble as the great wheel turns
Ground to dust
Monuments and megaliths unnamed
Fall the same
Earth and sky enrobed in deathless void
Endless night
Worm of Autumn claims its final throne
Chrámy se rozpadají, jak se velké kolo otáčí
Rozdrcené na prach
Bezejmenné monumenty a megastavby
Padají všechny stejně
Země a nebe zahalené v nesmrtelné prázdnotě
Nekonečná noc
Červ Podzimu si přivlastňuje svůj konečný trůn
The bones of beasts and the bones of kings
Become dust in the wake of the hymn
Mighty kingdoms rise, but they all will fall
No more than a breath on the wind
Kosti zvířat a kosti králů
V prach se obrací v patách žalozpěvu
Mocná království povstávají, ale všechna padnou
Nic víc než dech ve větru

Text přidal Sunrise686

Video přidala kreten_666

Překlad přidal Morgoth

Překlad opravil Drakasin

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Echoes of Battle

Reklama

Caladan Brood texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.