Kecárna Playlisty
Reklama

Too Tired to Run - text, překlad

playlist Playlist
There was a time when I could make your bright eyes gleam
Now smiles upon your face are few and far between
We were so young, naive and blind in all our pride
To see the warning, the turning of the tide
Bývaly časy, kdy jsem dokázal rozzářit tvé jasné oči
Teď jsou úsměvy ve tvé tváři příliš vzácné
Byli jsme tak mladí, naivní a zaslepení vší svou pýchou
Než abychom viděli varování, jak se vítr obrací
And I guessed it's best we laid to rest
All that we had and all we hoped for
It's time to close the door
A tak jsem myslel, že bude dobře, když opustíme
Vše co jsme měli a v co jsme doufali
Je čas zavřít ty dveře
Stand here by my side and watch the river flow
Through fields once green where our garden used to grow
Life goes by so fast and time waits for no one
Too long we stared into the sun
Now days are growing dark and we're too tired to run
Stůj tu po mém boku a sleduj, jak se řeka přelévá
Přes kdysi zelená pole, na kterých rostla naše zahrada
Život ubíhá tak rychle a čas na nikoho nečeká
Příliš dlouho jsme zírali do slunce
Dny jsou čím dál temnější a
My jsme příliš unavení utíkat
Now that we've lost the flame, the beauty of it all
Our symmetry of souls reduced to metaphor
We live, we learn some things are impossible to do
And still I need you more than I want to
Teď když jsme ztratili ten plamen, krásu toho všeho
Ze symetrie našich duší zbyla pouhá metafora
Žijeme a učíme se, že některé věci nelze dokázat
A přesto tě potřebuji víc, než bych sám chtěl
But I guessed it's best we laid to rest
All that we had and all that we hoped for
It's time to close the door
Ale myslel jsem, že bude dobře, když zanecháme
To všechno, co jsme měli a v co jsme doufali
Nastal čas zavřít ty dveře
Stand here by my side and watch the river flow
Throught silent fields where our garden used to grow
Life goes by so fast and time waits for no one
Too long we stared into the sun
Now days are growing dark and we're too tired to run
Zůstaň tady se mnou a sleduj, jak se řeka přelévá
Přes tichá pole, kde rostla naše zahrada
Život ubíhá tak rychle a čas na nikoho nečeká
Příliš dlouho jsme zírali do slunce
Dny jsou nyní temnější a
My jsme příliš unavení utíkat
I could've been worse but I should've been better
Should've been there 'cause I said "forever"
Now I'm here wondering what
Should've, could've, would've been and
Mohl jsem být horší, ale měl jsem být lepší
Měl jsem tam být, protože jsem řekl "navždy"
Teď tu přemýšlím, co by bylo, kdybych...
I could've said more 'cause the words they matter
Should've been strong so you wouldn't have shattered
But I'm here wondering what
Should've, could've, would've been
Měl jsem toho říct víc, protože na slovech záleží
měl jsem být silnější a stát ti oporou, abys nebyla zlomená
Teď tu přemýšlím, co by bylo, kdyby...
And I hope he gives more than I did
All that you need and all that you hope for
A tak doufám, že on ti dává víc, než jsem kdy dokázal já
Všechno, co potřebuješ a v co jsi doufala
Stand here by my side and watch the river flow
Throught silent fields where our garden used to grow
Life goes by so fast, so hold me one last time
You´ll always be true love of mine
And when the day is through
I´m watching over you
Stůj tady se mnou a sleduj, jak se řeka přelévá
Přes tichá pole, kde kdysi rostla naše zahrada
Život ubíhá tak rychle, tak mě naposledy obejmi
Navždy budeš mou jedinou láskou
A až do konce dní na tebe budu dávat pozor

Text přidala Nienna15

Text opravil Hallball97

Videa přidali Hallball97, PaniDuhova, dusha

Překlad přidala Stormchild

Překlad opravil Hallball97

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stormcrow

Reklama

Cain's Offering texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.