Kecárna Playlisty
Reklama

Stormcrow - text, překlad

playlist Playlist
Rising from the ashes
A dark messenger of sorrow
I'm the Stormcrow
Povstávám z popela
Temný posel zármutku
Jsem Bouřlivá vrána
Heaven and hell
Entwined in a dance that you know so well
Your pleasure and pain
They are my domain
They're where I reign
Nebe a peklo
Propletené v tanci, který tak dobře znáš
Tvé potěšení i bolest
Jsou mou doménou
Místem, kde vládnu
You've been waiting for me
In your denial it's hard to see
Addicted to pain, your life is a cage
And your heart is the stage
Očekáváš mě
Ve tvém popírání je obtížné vidět
Že jsi závislá na bolesti, tvůj život je klec
A tvé srdce jeviště
Where I'll play my symphony so vile
Your life it will never be the same
The storm will rise again and
You'll see too late I am all that you hate
Kde budu hrát svou symfonii, tak odpornou
Že tvůj život už nikdy nebude stejný
Bouře znovu propukne a
Ty zjistíš příliš pozdě, že jsem vše, co nenávidíš
Rising from the ashes
A dark messenger of sorrow
I'm the Stormcrow
I'm your woe
Povstávám z popela
Temný posel zármutku
Jsem Bouřlivá vrána
Jsem tvůj žal
Cruel wings of destruction
Harbringer of you downfall
I'm the Stormcrow
I'm your woe
Krutá křídla, která ničí
Předzvěst tvé zkázy
Jsem Bouřlivá vrána
Jsem tvůj žal
I am your Cain
The pain that will bring you down to you knees
The beast you have slain again and again
I still remain
Jsem tvůj Kain
Bolest, která tě srazí na kolena
Nestvůra, kterou zabiješ zas a znovu
Stále zůstávám
I'm the ghost of your pride
I am the weight of the days gone by
A remnant of life you left behind
Your angel sent from below
Jsem přízrak tvé hrdosti
Jsem váhou pomíjejících dnů
Pozůstatky života, který jsi nechala za sebou
Tvůj anděl poslaný z pekel
Where you'll go when all is said and done
Your life it will never be the same
The storm will rise again and
You'll see too late I am all that you hate
Kam půjdeš, když teď znáš pravdu
Tvůj život už nikdy nebude stejný
Bouře znovu propukne a ty zjistíš,
že jsem vše, co tolik nenávidíš
Rising from the ashes
A dark messenger of sorrow
I'm the Stormcrow
I'm your woe
Povstávám z popela
Temný posel zármutku
Jsem Bouřlivá vrána
Jsem tvůj žal
Cruel wings of destruction
Harbringer of you downfall
I'm the Stormcrow
I'm your woe
Krutá křídla, která ničí
Předzvěst tvé zkázy
Jsem Bouřlivá vrána
Jsem tvůj žal
The evil in your closet
The wolf at your door
Everything that you're scared to wish for
I am it all
Strašidlo ve tvém přístěnku
Ten vlk u tvých dveří
Vše, co se bojíš si přát
Já jsem to všechno
A whisper of freedom
Like echoes of Eden
I am wher your future lies
Šepot svobody
Jako ozvěny Ráje
Já jsem tam, kde leží tvá budoucnost
I've given to you a burden to bear
The lowest of lows and highest of highs
Give into me and all we can share is
Our sweet demise, the tears in our eyes
Uvrhl jsem na tebe břemeno, které musíš nést
To nejnižší z nejnižších a nejvznešenější ze vznešených
Oddej se mi a vše, co můžeme sdílet
Je náš sladký zánik, slzy v našich očích
Tales of love and loss, a soul once left forlorn
The crow it calls to you, and bearer of the storm
Příběhy lásky a ztráty duše, která zůstala opuštěná
Vrána na tebe volá a přináší bouři
I'm the sorrow and the horror in your heart
Your ill omen and the watcher in the dark
Já jsem smutek a hrůza ve tvém srdci
Tvá špatná předtucha a strážce ve tmě
I'll play your twisted symphony once more
Your song echoes through the night so silent
And you will see me
Ještě jednou zahraji tvou zvrácenou symfonii
Tvá píseň se nese nocí tak tiše
A ty mě uvidíš
Rising from the ashes
A dark messenger of sorrow
I'm the Stormcrow
Povstávat z popela
Temného posla zármutku
Jsem Bouřlivá vrána
Cruel wings of destruction
Harbringer of you downfall
I'm the Stormcrow
Krutá křídla, která ničí
Předzvěst tvé zkázy
Jsem Bouřlivá vrána
Rising from the ashes
A dark messenger of sorrow
I'm the Stormcrow
I'm your woe
Povstávám z popela
Temný posel zármutku
Jsem Bouřlivá vrána
Jsem tvůj žal
Cruel wings of destruction
Harbringer of you downfall
I'm the Stormcrow
I'm your woe
Krutá křídla, která ničí
Předzvěst tvé zkázy
Jsem Bouřlivá vrána
Jsem tvůj žal
Rising from the ashes
A dark messenger of sorrow
I'm the Stormcrow
I'm your woe
Cruel wings of destruction
Harbringer of you downfall
I'm the Stormcrow
I'm your woe

Text přidala Nienna15

Text opravila Stormchild

Video přidala Nienna15

Překlad přidala Stormchild

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stormcrow

Reklama

Cain's Offering texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.