Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Morpheus in a Masquerade - text, překlad

playlist

One more night,
One more before I shall whither and die.
Grant me just one more life.
One more, I need it to make this thing right.

The more that I gave, the less I received
It's all for them and none for me
I am unworthy to be sacrificed,
I'm such a tragic comic

Doing the dance and singing the songs
I'm Morpheus in a Masquerade.
The orchard of sins I have held deep within.
I will burn down for you

One more night
For me to turn into what I´ve portrayed
Call me by my true name
One more time, one more before it's too late

It's not the ovations that I so adore
It's your shrine I kneel before.
You were my beginning and you'll be my end
My lover and my friend

There in the dark you have always been waiting
Waiting for me to return back home
Hold on to me when the ballroom has emptied
Last cadence faded

Dark is the road that now lies before me
Twisting the path to that empty house
Where evil lurks in every darkened room
Just waiting for you

Liars and the martyrs,
I've got dreams to auction
Devil can you hear me?
I've got souls to sell

Sinner or a saint
For me it's all the same
I have grown so tired
Of this Masquerade

My ray of hope, where are you now
When I need you the most?
You are the child of love
And you are all I've been longing for.

Let your morning fall upon me
Let the night time fade away.
Bestow on me forgiveness
And let me live for another day

On this ground I made my bed,
And in it I will lay
Born at evenfall, now old and gray.

I'm Morpheus, please dance with me
As always can take the lead
And guide me through the waltz of life
Sailing through the seas of night.

I'm Morpheus, please caress me
Hold my heart too weak to beat.
For I'm not sure I want to see
What you´re going to show to me tonight

A silhouette of a broken man
Standing by the shoreline
He turns around and I can see it's me.

Standing where the ocean touch the sand
This little boy has grown to be a man
Let me be the best I can

Take me where the clouds caress the horizon
Where all I´ll hear is whisper of the wind.
A mothers womb, a soothing song once more
And the star I used to wish upon, so long ago

One moment, unbroken
My heart will be wide open
For someone, for no one
Cast to the wind my ashes

Here I stand, naked and ashamed
I've been stripped down to the bone
The Emperor's new clothes
That no one here can see
Yet no one cares to say,
But it's good enough for me

Abandon and forsaken
By my imaginary friends
They all leave me alone
So I can doubt my existence.
For in the end
I don't even know who I am

I've shifted shape so many times
I've forgotten which ones mine
So sick and tired
Of been sick and tired

My quest for immortality,
Has made me so much more human
Than I ever wished to be
My love, save me!

Text přidal mythragon

Text opravila Stormchild

Video přidal mythragon

Ještě jedna noc
Ještě jedna, než mohu schřadnout a zemřít
Uděl mi ještě jeden život, ještě jeden,
Potřebuji ho, abych dal tuhle věc do pořádku

Čím víc jsem toho dal
Tím méně se mi dostalo na oplátku
Všechno jenom pro ně a pro mě nic
Jsem bezcenný pro obětování
Jsem tak tragický komik

Tančím a zpívám písně
Jsem Morpheus na karnevalu
Spálím pro tebe zahrady hříchů,
které pěstuji hluboko uvnitř

Ještě jedna noc
Abych se proměnil v to, co jsem vyobrazil
Oslov mě ještě jednou mým pravým jménem
Ještě jednou, než bude příliš pozdě

Není to jejich potlesk, co tolik zbožňuji
Klečím pouze před tvou svatyní
Tys byla můj začátek a budeš i mým koncem
Má milenka a můj přítel

Tam ve tmě jsi vždycky čekala
Čekala na mě, až se vrátím zpět domů
Zůstávala jsi se mnou, když se taneční sály vyprazdňovaly
Utichaly poslední kadence

Temná je cesta, která nyní leží přede mnou
Klikatá pěšina k tomu prázdnému domu
Kde zlo číhá v každé potemnělé místnosti
Čekající jenom na tebe

Lháři a mučedníci
Mám sny ke dražbě
Ďáble, slyšíš me?
Mám duše na prodej

Hříšník nebo svatý
Pro mě jsou všichni stejní
Tahle maškaráda už mě tak omrzela

Můj paprsku naděje, kde jsi teď
Když tě potřebuji ze všeho nejvíc?
Ty jsi dítě lásky
A vše, po čem jsem kdy toužil

Nech na mě padnout své ráno
Nech noc odejít pryč
Uděl mi své odpuštění
A dovol mi žít další den

Tak jak jsem si ustlal si také lehnu
Zrozen za soumraku, nyní starý a šedivý

Jsem Morpheus, prosím, tanči se mnou
Jako vždy se můžeš ujmout vedení
A provést mě valčíkem života
Plujíce po mořích noci

Jsem Morpheus, prosím, pohlaď mě
Drž mé srdce, příliš slabé aby bilo
Protože si nejsem jistý že chci vidět
To co se mi dnes v noci chystáš ukázat

Silueta zlomeného muže,
stojícího u přílivové čáry
Otočí se a já v něm poznám sám sebe

Stojí tam, kde se oceán dotýká písku
Tento malý chlapec dorostl v muže
Nech mě být nejlepším, jakým mohu být

Vezmi mě tam, kde mraky laskají horizont
Kde vše, co budu slyšet, je šepot větru
Matčino lůno, ještě jednou ta uklidňující píseň
A hvězda, ke které jsem kdysi upínal svá přání

Jeden nezlomný okamžik
Mé srdce bude doširoka otevřeno
Pro někoho, pro nikoho
Rozpraš můj popel do větru

Tady stojím, nahý a zahanbený
Byl jsem odhalen až na kost
Císařovy nové šaty,
které tu ještě nikdo neviděl
Přesto se to nikdo nesnaží vysvětlit
Ale mě to nevadí

Samotný a opuštěný
mými imaginárními přáteli
Nechali mě tady samotného
Abych mohl pochybovat o své existenci
Protože nakonec ani nevím
Kdo vlastně jsem

Změnil jsem podobu už tolikrát
Že jsem zapomněl, která je moje
Tak zničený a unavený
Z toho, být zničený a unavený

Mé pátrání po nesmrtelnosti
Ze mě udělalo člověka mnohem víc
Než jsem si kdy přál
Má lásko, zachraň mě!

Překlad přidala Stormchild


Gather The Faithful

Cain's Offering texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.