Kecárna Playlisty
Reklama

Constellation of Tears - text, překlad

playlist Playlist
I will write a tale that is only mine
On the page the words entwine
My creation of beauty and of passion
Napíši příběh, který bude jenom můj
Na stránce se snoubí slova
Můj výtvor krásy a vášně
Mortal heart now writing immortal love
Everything I´m dreaming of
I will fashion a goddess, my obsession
Smrtelné srdce píšící o nesmrtelné lásce
O všem, o čem sním
Vymyslím si bohyni, svou posedlost
Stains on these pages
Constellation of tears
Like stars with scars
Skvrny na těchto stránkách
Souhvězdí slz
Má rádo zjizvené hvězdy
Dark design of my twisted mind
You´re the final blight of a failed playwright
Figment of my madness
Verse of woe and sadness
Temný plán mé zvrácené mysli
Jsi konečnou pohromou neúspěšného dramatika
Výplodem mého šílenství
Veršem trápení a smutku
Wild and free, you´re the raging sea
And one day you will be the end of me
Your star will be brightest
In my constellation of tears
Divoká a nespoutaná, jsi rozbouřené moře
A jednoho dne budeš mým koncem
Tvá hvězda bude nejjasnější
V mém souhvězdí slz
You´ll shine so bright tonight Dnes v noci budeš zářit tak jasně
Broke my quill, I can´t bend her to my will
And the love grows stronger still
While the rhymes they betray and
The words they fail me
Zlomil jsem brk, nedokážu jí přizpůsobit své vůli
A láska je stále silnější
Zatímco rýmy zrazují
A slova mně klamou
Erato, why do you hate me so?
Have some heart or let me go
I am old and I´m tired, uninspired
Erató, proč mě tolik nenávidíš?
Měj srdce nebo mě nech jít
Jsem starý a unavený, bez inspirace
Stains on these pages
Constellation of tears
Like stars with scars
Skvrny na těchto stránkách
Souhvězdí slz
Má rádo zjizvené hvězdy
Dark design of my twisted mind
You´re the final blight of a failed playwright
Figment of my madness
Verse of woe and sadness
Temný plán mé zvrácené mysli
Jsi konečnou pohromou neúspěšného dramatika
Výplodem mého šílenství
Veršem trápení a smutku
Wild and free, you´re the raging sea
And one day you will be the end of me
Your star will be brightest
In my constellation of tears
Divoká a nespoutaná, jsi rozbouřené moře
A jednoho dne budeš mým koncem
Tvá hvězda bude nejjasnější
V mém souhvězdí slz
You´ll shine so bright tonight Dnes v noci budeš zářit tak jasně
A flame that burns twice as bright
Burns half as long
Mine faded long ago
Plamen, který hoří dvakrát jasněji
Hoří o polovinu kratší dobu
Můj vyhasl už dávno
My queen will never claim her throne
I´ll always be alone
My tale´ll be left untold
Má královna nikdy nezíská svůj trůn
Vždycky budu sám
Můj příběh zůstane nedopovězený
Stains on these pages
Constellation of tears
Like stars with scars
Skvrny na těchto stránkách
Souhvězdí slz
Má rádo zjizvené hvězdy
Dark design of my twisted mind
You´re the final blight of a failed playwright
Figment of my madness
Verse of woe and sadness
Temný plán mé zvrácené mysli
Jsi konečnou pohromou neúspěšného dramatika
Výplodem mého šílenství
Veršem trápení a smutku
Wild and free, you´re the raging sea
And one day you will be the end of me
Your star will be brightest
In my constellation of tears
Divoká a nespoutaná, jsi rozbouřené moře
A jednoho dne budeš mým koncem
Tvá hvězda bude nejjasnější
V mém souhvězdí slz
You´ll shine so bright tonight Dnes v noci budeš zářit tak jasně

Text přidala Stormchild

Text opravila Stormchild

Video přidala Stormchild

Překlad přidala Stormchild

Překlad opravila Stormchild

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stormcrow

Reklama

Cain's Offering texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.