Playlisty Akce
Reklama

Tiny Little Robots - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

They’ve got you movin’ to the city
Oh my, you think you're lookin’ pretty
But they’ve got their pistols too
Tucked down beneath their shoe
It’s a new sensation
World annihilation
Moving to the music
Patiently it’s waitin’
The city’s screamin’
I can hear them breathin’
Cryin’ out for wisdom
Hungry minds are feedin’
Přestěhovali tě do města
O můj, myslíš si, že jsi tak krásná
Ale oni mají taky své pistole
Zastrčené pod svými botami
Je to nová senzace
Světová anihilace
Pohybovat se do hudby
Trpělivě vyčkávat
Město křičí
Slyším je dýchat
Žadonící o moudrost
Hladové mysli jsou krmeny
I know that you're tired of this
Cause you're a robot
They designed your life
But true souls said you know what’s right
And you can join us on the other side
Vím, že tě to už unavuje
Protože jsi robot
Stvořili tvůj život
Ale pravé duše řekli, že víš, co je správné
A můžeš se k nám přidat na druhé straně
Are you scared? Are you scared? Are you scared? Jsi vyděšený? Jsi vyděšený? Jsi vyděšený?
They’ve got you marching to a drum beat
Oh my you got another nose bleed
They’ll keep you so amused
You’ll never taste the truth
It’s a new creation
Total domination
Chains across your shoulders
Social captivation
Kill our leaders
Persecute our teachers
Criticize our culture
Crucify free thinkers
Nechali tě pochodovat do zvuku bubnu
O můj, zase ti teče krev z nosu
Udrží tě zabaveného
Nikdy neokusíš pravdu
Je to nový výtvor
Totální nadvláda
Řetězy kolem ramen
Sociální zajetí
Zabij naše vůdce
Pronásleduj naše učitele
Kritizuj naši kulturu
Ukřižuj volnomyšlenkáře
I know that you're tired of this
Cause you're a robot
They designed your life
But true souls said you know what’s right
And you can join us on the other side
Vím, že tě to už unavuje
Protože jsi robot
Stvořili tvůj život
Ale pravé duše řekli, že víš, co je správné
A můžeš se k nám přidat na druhé straně
Are you scared? Are you scared? Are you scared? Jsi vyděšený? Jsi vyděšený? Jsi vyděšený?
Fill our eyes with money
Vanity that’s cunnin’
Only on the surface
Diamonds look so stunnin’
Mass deception
Altered our perception
Sold it to the children
Made a new connection
Naplň své oči penězi
Chytrá marnost
Jen na povrchu
Diamanty vypadají tak úžasně
Hromadný podvod
Pozměnil naše vnímání
Prodej to dětem
Vytvoř nová spojení
I know that you're tired of this
Cause you're a robot
They designed your life
But true souls said you know what’s right
And you can join us on the other side
Vím, že tě to už unavuje
Protože jsi robot
Stvořili tvůj život
Ale pravé duše řekli, že víš, co je správné
A můžeš se k nám přidat na druhé straně

Text přidal libor226

Video přidal libor226

Překlad přidal NexDroid

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Cage The Elephant

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.