Playlisty Akce
Reklama

How Are You True - text, překlad

playlist Playlist
Wake up, say a little prayer
Out of bed to the bathroom where
I take a look at myself and I stop and stare
And I wonder who is this standing here
Probouzím se, pronáším malou modlitbu
Lezu z postele a jdu do koupelny, kde
Se podívám na sebe, zastavím se a zírám
A chci vědět, kdo tu stojí
And I try to find the will to carry on
Wonder how much longer I can carry on
Cause these days they take so long, yes they do
A snažím se najít vůli pokračovat
Chci vědět jak dlouho budu moct pokračovat
Protože tyhle dny jsou tak dlouhé, ano jsou
Hey, how are you true?
The light will guide you home, yes it will
Hey, how are you true?
Well there's one thing that you should know
Yes you should
You need love, you need love, you need love
You need love
Hej, jsi pravý?
Světla tě povedou domů, ano povedou
Hej, jsi pravý?
No, je tu jedna věc, kterou bys měl vědět
Ano, měl
Potřebuješ lásku, potřebuješ lásku, potřebuješ lásku
Potřebuješ lásku
All your days spend countin' numbers
'Til one day you'll find, day you'll find
That life has passed you by
And in the quiet still of silence try to hide your eyes
Oh no so don't cry, oh no
Všechny dny trávíš počítáním čísel
Dokud jednoho dne najdeš, dne najdeš
Že ti protekl život mezi prsty
A v tichém tichu ticha se snažíš zakrýt své oči
Ale ne, neplač, ale ne
Hey, how are you true?
The light will guide you home, yes it will
Oh the years, they turn so fast
Soon the present will be past and you'll look back and laugh
Yes you will
Hej, jsi pravý?
Světla tě povedou domů, ano povedou
Oh, roky, které plynou tak rychle
Brzy bude přítomnost minulostí a ty se ohlédneš zpět a zasměješ se
Ano, zasměješ
Well I can still remember, yes I was a young man too
Alone, but not forgotten and the candle shining through
Still all these words I've spoken don't mean anything at all
Without love, without love, without love
Without love
No, stále si vzpomínám, ano, byl jsem také mladý muž
Osamocený, ale nezapomenut a svítící svíčka skrz
Stále všechna ta slova, která jsem vyslovil vůbec nic neznamenají
Bez lásky, bez lásky, bez lásky
Bez lásky
Do, do, do, oh yeah
Do, do, do, oh yeah
Do, do, do, oh yeah
Do, do, do, oh yeah
I remember clearly we were both there on the airplane
Told me all your secrets, oh I never saw it coming
I thought that you were joking
You were actually quite serious
Pamatuji si jasně, jak jsme byli oba v tom letadle
Řekla jsi mi všechny své tajemství, oh, vůbec jsem to nečekal
Myslel jsem si, že si děláš legraci
Vlastně jsi byla docela upřímná

Text přidal EnziStuff

Videa přidal NexDroid

Překlad přidala asocial

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Unpeeled

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.