Playlisty Akce
Reklama

For Us - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Remember this before you speak what's on your lips.
You have to change the way you think.
Pamatuj si tohle, než budeš mluvit co máš na rtech.
Musíš změnit způsob jakým myslíš.
If not for me, for you.
It seems we are born to hate.
Eradicate
Open your eyes to lead the blind.
We are the people under one sky.
Listen and learn.
Hear the ground shake.
We're bound to break the laws the higher create.
Living in a false sense of fate.
Am I the only one who ever felt like this?
Jestli né pro mě, pro tebe
Zdá se, že jsme se narodili nenávidět.
Vyhladit
Otevři oči a veď slepé.
My jsme lidi pod jedním nebem.
Poslouchej a uč se
Poslouchej jak se země třese
Jsme povinni porušit zákony výše vytvořené.
Žijeme ve falešném pocitu osudu.
Jsem jediný kdo se někdy takhle cítil?
Remember this before you speak what's on your lips.
You have to change the way you think.
Pamatuj si tohle, než budeš mluvit co máš na rtech.
Musíš změnit způsob jakým myslíš.
Can't you see we are bound to break?
Can't you hear the ground shake?
Why must we allow others to dictate?
Can't you see that we are bound to break?
Copak nevidíš, že máme povinnost to přerušit?
Slyšíš jak se země třese?
Proč umožňujeme ostatním diktovat?
Copak nevidíš, že máme povinnost to přerušit?
Remember this before you speak what's on your lips.
You have to change the way you think.
Pamatuj si tohle, než budeš mluvit co máš na rtech.
Musíš změnit způsob jakým myslíš.
Whether it's the colour of someone's skin,
Or it's the God that they believe in.
It shouldn't matter.
It's the same world we are living in.
It doesn't have to feel like this.
Enough
Ať už je to barva něčí kůže
Nebo boha, ve kterého věří.
Nezáleží na tom
Je to stejný svět, ve kterém žijeme.
Nemusí to takhle cítit
Stačí
Fighting for borders that don't exist.
Condemning others that try to resist.
Boj za hranicemi, které neexistují.
Odsuzují ostatní, že se snaží odolávat.
Remember this before you speak what's on your lips.
You have to change the way you think.
Pamatuj si tohle, než budeš mluvit co máš na rtech.
Musíš změnit způsob jakým myslíš.

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Earthbound

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.