Kecárna Playlisty
Reklama

Earthbound - text, překlad

playlist Playlist
Do you remember the time
When we look to the stars at night
Do you remember the lies
Snort out the poison, break up the lies!
Pamatuješ si ten čas
Když jsme koukali v noci na hvězdy
Pamatuješ si ty lži
Odfrkni jed, prolom lži!
You belong to all the surroundings
Stabbing you and all that you know
This will be the end of us
All blood and avenging glow
Patříš všem v okolí
Bodají tě všichni a všechno co znáš
Tohle bude náš konec
Všechna ta krev a pomstychtivá záře
To live to feel the end in motion
I can see there's much hope in changing in this world
But no one's listening
We've been living a lie so long, in denial
Like whispers to my ear
Žít a cítit konec v pohybu
Vidím že je velká naděje na změnu v tomhle světě
Ale nikdo neposlouchá
Žili jsme dlouho ve lži, v popření
Jako šeptání do mého ucha
Earthbound! We are shackles to the same ground
Our hope, one chance
Earthbound! We are shackles to the same ground
Our hope, one chance
Připoutáni k zemi! Jsme pouty stejné země
Naše naděje, jedna šance
Připoutáni k zemi! Jsme pouty stejné země
Naše naděje, jedna šance
This is the falling of future
Don't think I nearly lose it
We must be better than we've ever shown
For your, for resolution, losers, stretched out too much!
Don't bring life into a dying sun!
Toto je pád budoucnosti
Nemysli si že jsem jí málem ztratil
Musíme být lepší,než jak jsme se ukázali
Pro tvé, řešení, poražený, kteří to moc
přehnali
Nenos život do umírajícího slunce
To live to feel the end in motion
I can see there's much hope in changing in this world
But no one's listening
We've been living a lie so long, in denial
Like whispers to my ear
Žít a cítit konec v pohybu
Vidím že je velká naděje na změnu v tomhle světě
Ale nikdo neposlouchá
Žili jsme dlouho ve lži, v popření
Jako šeptání do mého ucha
We were given one chance to make this world our own
We were given one chance to make this world our own
Dostali jsme jednu šanci, abychom svět udělali pro nás
Dostali jsme jednu šanci, abychom svět udělali pro nás
Don't let this become
Desolation over it all
Nedovol aby se tohle stalo
Zoufalost nade vše
Desolation over all Zoufalost nade vše
To live to feel the end in motion
Is all I need
I can see there's much hope in changing in this world
But no one's listening
We've been living a lie so long, in denial
Like whispers to my ear
Žít a cítit konec v pohybu
Je vše co potřebuji
Vidím že je velká naděje na změnu v tomhle světě
Ale nikdo neposlouchá
Žili jsme dlouho ve lži, v popření
Jako šeptání do mého ucha
Earthbound! We are shackles to the same ground
Our hope, one chance
Earthbound! We are shackles to the same ground
Our hope, one chance
Připoutáni k zemi! Jsme pouty stejné země
Naše naděje, jedna šance
Připoutáni k zemi! Jsme pouty stejné země
Naše naděje, jedna šance

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama

Earthbound

Reklama

Bury Tomorrow texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.