Playlisty Akce
Reklama

An Honourable Reign - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Reign upon me, show me how I will survive.
Try and tell me a way to feel alive.
Bring it back to life, to whole new heights and tell me what is needed.
I know you'll guide me home down this darkened road.
Rain upon me, shower me with the tears of salvation.
Hold me close, hold me near.
Vláda nade mnou, ukaž mi jak přežiju.
Zkus a pověz mi, jak se cítit naživu.
Přiveď to zpět k životu, celé nové výšiny a pověz mi, co je potřeba.
Vím, že mě dovedeš domů tou potemnělou cestou.
Déšť nade mnou, sprchuje mě slzami spásy.
Drž mě pevně, drž mě blízko.
I find myself another year spent facing a wall...
My life; our path has never been shown, but we move on.
Fighting to keep our reign from them.
Přistihl jsem se trávit další rok zíráním na zeď...
Můj život; naše cesta se nikdy neukázala, ale jdeme dál.
Bojujeme proti jejich vládě.
We will fall into the blacker sense of reason.
Choose your side.
I hope to God you pick the right one this time.
Padneme do temnějšího smyslu rozumu.
Vyber si svou stranu.
Doufám, že tentokrát si vybereš tu správnou.
We are The Crown!
We are The Crown!
Stand up and scream it loud!
Triumphant; immovable.
Jsme korunou!
Jsme korunou!
Vstaň a křič!
Triumfální; neochvějní.
In darkness we find ourselves. V temnotě najdeme sami sebe.
I knew we would pursue the right path, even if it was long.
We haven't changed, we stay the same; ever strong.
Vím, že usilujeme o správnou cestu, i kdyby byla dlouhá.
Nezměnili jsme se, zůstaneme stejní; vždy silní.
Show me the new day...know as long as our hearts are beating,
we will always find our way.
Ukaž mi nový den... věz, že dokud naše srdce bijí,
vždy si najdeme cestu.

Text přidal Robustitos

Video přidal Robustitos

Překlad přidala YDGn

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Union Of Crowns

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.